Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktoralt stipendium, två år, om hur trä kan användas i arkitektutbildningen

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) utlyser ett postdoktoralt stipendium för studier om hur trä kan användas i arkitektutbildningen inom arbetssättet ”design-build”. Stipendiet är på två år och finansierat av Kempestiftelserna.

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) utlyser ett postdoktoralt stipendium för studier om hur trä kan användas i arkitektutbildningen inom arbetssättet ”design-build”. Stipendiet är på två år och finansierat av Kempestiftelserna.

 

Om Arkitekthögskolan

Arkitekthögskolan är en institution på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Skolan grundades 2009 och ligger i en egen byggnad på Konstnärligt campus, tillsammans med Designhögskolan, Konsthögskolan och Bildmuseet.

 

För Arkitekthögskolan ses holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt som avgörande för att hantera de globala utmaningarna och möjligheterna inom arkitektur, exempelvis klimatförändringar, ökande ojämlikheter, miljöförstörelse, olika geografiska levnadsförhållanden och migration. Avsaknaden av en lång institutionell historia ger en öppen och nyfiken atmosfär som tenderar att förstärka sådana metoder.

 

Projektbeskrivning

Projekt som är inriktade mot arbetssättet ”design-build” ger studenterna praktisk erfarenhet av design och byggnation under sin studietid. De arbetar med verkliga projekt, ”live projects”, som kännetecknas av att studenterna bygger konstruktioner i full skala för faktiska situationer, vilket utvecklar en djup förståelse för materialens egenskaper och möjligheter. Att arbeta med verkliga projekt fostrar också sociala värden och erbjuder en direkt praktik som ger studenterna förståelse för de fysiska, teknologiska och miljömässiga konsekvenserna av deras designbeslut. Dessa typer av projekt kan också kultivera meningsfulla samarbeten mellan universitetet och industrin.

 

Stipendiaten förväntas kartlägga, analysera och sprida kunskap om användandet av trä i arkitektutbildningar som arbetar praktiskt med design och byggnation. Vi önskar att inom det här projektet förena akademisk kunskap i ämnet med expertis och innovation från industrin. Projektet kan inkludera internationella resor för att besöka färdigställda träbyggnader uppförda av andra institutioner. Vi är speciellt intresserade av att samla in data om hur dessa byggnader har anpassat sig till användningen, vädret, klimatet och kontexten över tid, för att lära om hur trä kan användas i arkitektutbildning på ett hållbart sätt. Stipendiaten kommer att utgå från UMA och delta i ett kollektiv med lärare och forskare med olika bakgrunder och specialiseringar. Stipendiaten rapporterar till en projektledare som tillser projektet och stöttar stipendiaten i sin professionella utveckling. Det kan krävas vissa internationella resor för att utföra fältstudier i samarbete med externa samarbetspartners.

 

Stipendiet är på två år och finansierat av Kempestiftelserna. Det skattebefriade stipendiet är på 300 000 kronor per år. Tillträde 31 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

 

Kvalifikationer

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen i arkitektur eller relaterad disciplin inom den byggda miljön. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

 

Vi söker någon som har pedagogisk erfarenhet i arkitektur, och gärna också erfarenhet av praktisk undervisning i ”design-build”-projekt eller i ”live projects”. Mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift krävs, samt god social kompetens och förmåga att arbeta individuellt och i grupp. Kreativitet och förmåga att kommunicera och ta initiativ är också krav.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som beskriver din forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet (max 2 sidor)
  • CV med publikationslista
  • Kopior på doktorsexamen och andra relevanta examina
  • Kopia av doktorsavhandling och relevanta publikationer (max 3 stycken)
  • Kontaktuppgifter till två referenser
  • Övriga relevanta handlingar

 

Din ansökan, märkt med referensnummer FS 2.1.6-328-20, skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska  skickas elektroniskt som ett enda PDF-dokument till medel@diarie.umu.se. Ange referensnummer FS 2.1.6-328-20, i ämnesraden. Sista ansökningsdag är den 27 mars 2020.

 

Upplysningar

För mer information om postdoktoratet, vänligen kontakta Dr James Benedict Brown, lektor i arkitektur, james.brown@umu.se

 

Välkommen med din ansökan.