Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetet som arbetsplats - vardagen hos oss

Forskning, utbildning och spridande av kunskap är universitetets uppdrag - och blir din arbetsvardag vid ett av Sveriges största universitet.

En organisation som vår med drygt 4 000 anställda, kräver rätt kompetens på rätt plats, i rätt tid. Det kräver i sin tur planering, samarbete, kreativitet och förmåga att hitta lösningar – inom forskning och undervisning men även inom administration och service.

Oavsett om du kommer att arbeta med forskning, utbildning, teknik, administration eller service, kommer du alltid att arbeta med och nära expertkunskapen. Det är det som gör universitetet till en spännande och annorlunda arbetsplats där en dag sällan är den andra lik. Trots att Umeå som stad befinner sig lite i utkanten, är universitetet en internationell miljö med stor mångfald – en kultur i ständig diskussion och förändring. Vi har länge gått i framkant på flera områden och är idag några av de bästa i klassen till exempel när det gäller andelen kvinnliga professorer. Men än är vi inte framme – vi är nöjda först när vi är ett jämställt universitet.

Våra medarbetare är nyfikna, ambitiösa och fokuserade på utveckling: egenskaper vi som organisation stöttar och tar tillvara bland annat genom att uppmuntra och ge möjligheter till erfarenhetsutbyte, deltagande i projekt, skapande av nätverk och internationellt samarbete. Vi tycker att kompetensutveckling är viktigt för att universitetet ska utvecklas och har därför interna utvecklingsprogram för exempelvis pedagogisk kompetensutveckling, forskningsledning och ledarskap.

Vår geografiska placering i norra Sverige gör oss till en viktig del i samhällsutvecklingen i regionen – inte minst för näringslivet. Vill man som akademiker hitta samarbeten i näringslivet är det lätt, så klart lite beroende på ämnesområde. Det är en fördel när man är lite i utkanten; den ger närhet mellan människor, ämnesområden och verksamheter och bidrar till bättre samarbeten. Vi gör saker tillsammans och delar med oss eftersom samarbete är mer resurseffektivt och ger tid, ork och medel att lösa fler problem.