Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till partnerskapsdag med Volvo Lastvagnar

tis
25
okt
Tid Tisdag 25 oktober, 2022 kl. 09:00 - 13:00
Plats Volvo Lastvagnar, Umeå

I början av 2015 valde Umeå universitet och Volvo Lastvagnar att fördjupa sitt samarbete genom att ingå ett strategiskt partnerskap. Vilka möjligheter innebär det här samarbetet? Det vill vi gärna prata mer om! Den 25 oktober bjuder parterna in dig som är anställd till en inspirerande förmiddag på Volvo Lastvagnar med idéutbyte, presentationer och goda möjligheter att nätverka.

Ta chansen att söka såddmedel

I samband med partnerskapsdagen utlyser Enheten för forskningsstöd och samverkan såddmedel för att kunna ta goda samarbetsidéer vidare.

Läs mer och ansök om utvecklingsmedel för samverkan

Vill du delta?

Anmäl dig till partnerskapsdagen senast 6 oktober

Läs mer om universitetets strategiska partnerskap


PROGRAM

DEL 1

 • 09.00–09.30 Välkommen
  Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, och Patrik Nyström, platschef på Volvo Lastvagnar, hälsar välkomna och berättar om varför vi har ett strategiskt partnerskap.

  Katarina Henriksson och Amanda Lindberg, koordinatorer för partnerskapet, beskriver hur samverkan kan gå till och vilket stöd som finns att få. De informerar också om möjligheten att söka utvecklingsmedel för samverkan.

 • 09.30–09.50 Volvo Lastvagnars verksamhet och måltillstånd – nuläget, framtiden och värdet med samverkan
  Patrik Nyström, platschef på Volvo Lastvagnar.

 • 09.50–10.10 Universitetets roll, uppdrag och verksamhet i den pågående samhällsomvandlingen
  Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

 • 10.10–10.30 Kaffe

DEL 2

 • 10.30–10.50 Digital Impact North – ett initiativ för att skapa en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering
  Mats Johansson och Per Levén, Digital Impact North.

 • 10.50–11.00 Introduktion till diskussionspass
  Katarina Henriksson och Amanda Lindberg, koordinatorer för det strategiska partnerskapet.

 • 11.00–12.00 Intresseområden för Volvo Lastvagnar
  Under parallella pass beskriver Volvo några av de områden där de ser utvecklingspotential – säkerhetskultur/ledarskap, kvalitet/data management och hållbarhet. Ange vilket pass du helst önskar delta i när du anmäler dig.

  • Säkerhetskultur/ledarskap

   Att säkerheten alltid är viktigast är något som Volvo Group trycker på i alla avseenden. Vi jobbar ständigt med att förenkla och förtydliga regler och rutiner för att lyckas med vårt förbyggande arbete där vi alla kan gå hem från jobbet varje dag i lika bra skick som när vi kom. Vi vill ha en kultur där säkerheten alltid är prioriterad, oavsett var i företaget man jobbar eller vilken arbetsuppgift man har.

   För att mäta vilken mognadsgrad som vi har uppnått inom säkerhetsarbetet skulle vi vilja använda Bradleykurvan. I nuläget vet vi att mognadsgraden varierar, men inte vad det beror på eller hur vi kan få den att öka inom alla områden. Här tror vi att kommunikation och ledarskap är nyckelfaktorer att undersöka.

   Vi har också planer på att införa en övningslokal dit alla medarbetare kan komma för att lära sig om säkerhet på olika sätt – praktiskt, teoretiskt och känslomässigt. I denna process välkomnar vi inspel kring hur vi bäst går tillväga för att på ett pedagogiskt och effektivt sätt utveckla den kultur vi vill ha, där säkerheten står i centrum.

  • Kvalitet/data management

   En otroligt viktig komponent i våra processer är kvalitet. Vi vill säkra att vår kvalitet är den bästa och att ingenting faller mellan stolarna. Men i dagsläget har vi såväl kvalitetsavvikelser i våra produkter som problem med uppföljningen av dessa. Hur kan vi följa upp kvalitetsbristerna visuellt och kategorisera dem? För att ständigt kunna arbeta med förbättringar skulle vi på Volvo Lastvagnar vilja hitta sätt att koppla kvalitetsavvikelserna i våra produkter till avvikelser i själva processen och identifiera samband. Det skulle hjälpa oss att säkra kvaliteten på ett enklare och mer effektivt sätt.

  • Hållbarhet

   Ekologisk hållbarhet är någonting som vi, precis som alla andra, måste prioritera för att kunna fortsätta vår verksamhet. Vi ställs inför höga krav på minskade utsläpp och förbrukning. Den största utmaningen för oss på Volvo Lastvagnar är att minska vår energiförbrukning. Bland annat eftersom vi har ökat våra taktvolymer, men också för att vi i vår strävan efter att bli CO2-neutrala alltmer kommer att övergå till elektricitet. Dessa ekvationer går inte riktigt ihop i nuläget. Vi skulle vilja undersöka om det finns sätt att optimera energiförbrukningen så att vi både kan nå våra produktionsmål och minska vårt ekologiska fotavtryck.

 • 12.00–13.00 Gemensam lunch

******************************************************************

Vill du veta mer om dagen eller det strategiska partnerskapet?

Kontakta gärna:

Katarina Henriksson
Koordinator för det strategiska partnerskapet
Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet
katarina.henriksson@umu.se

Amanda Lindberg
Koordinator för det strategiska partnerskapet
Volvo Lastvagnar
amanda.lindberg@volvo.se

Evenemangstyp: Workshop