Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kemi i skolan

Här hittar du information som kan vara användbar för skolan. Bland annat finns en länk till Skolkemi, en hemsida med kemiska experiment och en lista med gymnasieprojekt som kan göras vid Kemiska institutionen.

För närvarande finns följande handledare och projekt att välja bland. Om du hittar ett projekt som du tycker är intressant, tar du kontakt med projektets handledare för att få mer information om vad projektet går ut på och när det kan utföras.

Anna Linusson - Ny kemi för att förhindra spridning av malaria och dangue
Anna Linusson - 3D modellering för design av molekyler
Carlos Martin - Enzymatisk försockring av cellulosa för framställning av gröna kemikalier
Dan Johnels - Syntes och strukturbestämning av organiska molekyler
Elisabeth Sauer-Eriksson - Proteiner för framtida läkemedel
Erik Björn - Undersökningar av kvicksilver i ekosystem eller i livsmedel
Fredrik Almqvist - Antibiotikaresistens-framtidens alternativ till dagens antibiotika
Fredrik Almqvist - Amyloida sjukdomar-Parkinsons, Alzheimer m.m.
Fredrik Almqvist - Organisk syntes- Konsten att göra framtidens läkemedel
Gerhard Gröbner - Växelverkan mellan Alzheimer's amyloid-b protein och biologiska membraner
Henrik Antti - Kemi inom idrott och hälsa
Henrik Antti - Kemi för att förstå och bota cancer
Jan-Francois Boily - The Environmental Geochemistry of Soils 
Lars Lövgren - Gruvorna och miljön
Magnus Wolf-Watz - Enzymologi
Michael Holmboe - Kemiexperiment i datorn
Mikael Elofsson - Hur skall framtidens antibiotika utvecklas?
Mikael Elofsson - Hur bra är vi egentligen på att förhindra och behandla virussjukdomar?
Mikael Elofsson - Naturprodukter som startpunkter för läkemedelsutveckling
Ola Sundman - Cellulosa som polymer i produkter
Patrik Andersson - Miljögifter i blod
Patrik Andersson - Bisfenol A analys i nappflaskor, konservburkar m.m.
Peter Haglund - Organiska föroreningar i inomhusdamm (och möjliga effekter på spädbarn och husdjur).
Solomon Tesfalidet - Bestämning av metallhalter i miljöprover
Tobias Sparrman - Bestämning av diffusion hos detergenter.
Uwe Sauer - Protein hantering/karakterisering
Wolfgang Schröder - Hur gör växter syre