"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer

Det här är en kurs för dig som arbetar inom träning- och hälsobranschen, föreningslivet, samt övriga organisationer där fokus på hälso- och livsstilsvägledning förekommer. Kursen ger dig en helhetsbild över arbetet med att motivera individer till ökad rörelse och varför ordination av fysisk aktivitet är viktigt. Utbildningens upplägg har anpassats för att du ska kunna läsa och göra examinationer helt digitalt i självvald studietakt.

Om utbildningen

Denna kurs är framtagen utifrån evidensbaserad och ledande kurslitteratur, i samarbete med idrottsmedicinare, beteendemedicinare, psykologer, idrottsvetare, hälsostrateger, fysioterapeuter och pedagoger. Kursen utvecklar både din teoretiska och praktiska kompetens inom ämnesområdet fysisk aktivitet och hälsa och bidrar till en ökad förståelse för hur individer kan behandla och förebygga sjukdom med träning och rörelse i olika former. Du ökar din kunskap genom videoinspelade föreläsningar, interaktiva övningar och examinerande flervalsfrågor.

Målgrupp

Denna kurs passar dig som arbetar inom hälso- och träningsbranschen och kommer i kontakt med patienter som fått fysisk aktivitet på recept (FaR) och/eller behöver träna för att behandla och motverka sitt sjukdomstillstånd eller för att förebygga sjukdomsrelaterade riskfaktorer såsom övervikt, högt blodtryck och högt blodglukos. Kursen är delvis anpassad till arbetsmetodiken FaR, vilket är en evidensbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården idag och som är ett bra verktyg för långsiktigt hälsoarbete.

Vad utbildningen bidrar med

Ökad kompetens inom fysisk aktivitet för hälsa och sjukdomsprevention bidrar till bättre kunskap och förståelse i det förebyggande hälsoarbetet, förstärker rådgivningen samt kan bidra till att individen/patienten känner ökad motivation till livsstilsförändringen. Denna utbildning har tagits fram i samarbete mellan Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan, Umeå kommun samt Företagarna Umeå, och är en av de mer omfattande digitala kompetensutvecklingsinsatserna som finns tillgängligt utanför svenska universitet idag. Förutom kursintyg och certifikat kan kursdeltagare även erhålla högskolepoäng.

Innehåll och upplägg

Kursen belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd anpassat till arbetsmetodiken Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Kursen belyser de fysiologiska mekanismer som sker i kroppen i samband med träning, utvärderar lämpliga och individanpassade träningsmetoder, samt analyserar olika mätmetoder vid testning av fysisk aktivitet.

Vidare beskrivs hur fysisk aktivitet kan förebygga och behandla sjukdomstillstånd vid olika diagnoser. Kursen lyfter fram hur förskrivning av fysisk aktivitet på recept praktiskt går tillväga och har i samband med detta även inslag av motiverande samtalsteknik för en ökad förståelse kring beteendeförändring och motivation hos individer. Således tillämpar kursen ett helhetsperspektiv på hur fysisk aktivitet och hälsa kan användas i förebyggande och behandlande syfte, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt hälsoarbete inom näringsliv, föreningsliv och kommunala organisationer.

Studieform

Kursen sker helt på distans via en virtuell lärmiljö för distribution av kursmaterial, föreläsningar, uppgifter samt diskussioner och handledning. Kursen motsvarar en universitetskurs med omfattning 7, 5 hp eller 200 kurstimmar. Omfattning och studietakt bestäms utifrån uppdragsgivarens behov, oftast rekommenderas studietakten 25% vid distansutbildning och kursen tar då cirka 6 månader att genomföra. Vid behov kan enstaka uppgifter förläggas vid campus. Kursen kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Fördjupad information om kursen

Förkunskaper

Kursen ges som uppdragsutbildning och riktar sig främst mot aktörer och organisationer inom hälsobransch, kommunal verksamhet och föreningslivet, som kan agera mottagare utav individer med ett recept på fysisk aktivitet (FaR).

Pris

8000 SEK exkl moms.

Övrigt

KRAFT står för Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning och är ett digitalt utbildningskoncept som utvecklats med finansiering från Europeiska socialfonden. Student som fullföljer denna kurs erhåller certifiering som KRAFT-instruktör, vilken har kompetens och färdighet i att utforma och planera fysisk aktivitet och träning för sjukdomsprevention och behandling. KRAFT-instruktören har även kompetens att vidareutveckla och genomföra ordinerad fysisk aktivitet hos patienter med olika sjukdomstillstånd.

Intresserad av kursen?

Välkommen att kontakta Anna Nordström för att diskutera ett upplägg som skulle passa bra för er arbetsplats.

Anna Nordström
090-786 67 53

Vanliga frågor