Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om kompetensutveckling

Umeå universitet erbjuder anpassad kompetensutveckling för yrkesverksamma, så kallad uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning kan både bidra till att utveckla er arbetsplats och ge universitetet möjlighet till nya impulser och kunskaper som kan komma till nytta i forskning och utbildning.

Uppdragsutbildningen ska knyta an till en utbildning som universitetet har examensrätt för. Ett visst utbud finns färdigt. I övrigt kommer vi överens om innehåll och nivå utifrån just era behov. Det innebär att uppdragsutbildningen kan omfatta allt från en specifik kurs till tvärvetenskapliga kombinationer, temadagar eller föreläsningar mm. Det är Umeå universitets institutioner som ger utbildningen, ansvarar för innehållet och vid behov tar in kompletterande kompetens.

Utbildningen anordnas mot avgift och kan beställas av juridiska personer: företag, organisationer och myndigheter. Enheten för externa relationer fungerar som länk mellan universitetet och er som deltagare/beställare.

Ingen regelrätt student

Uppdragsutbildningen kan i vissa fall ge högskolepoäng och deltagarna kan få examens- eller kursbevis. Den som inte sedan tidigare har behörighet till högskolan kan i somliga fall tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande behörighet.

Den som deltar i en uppdragsutbildning är emellertid inte student vid Umeå universitet enligt högskolelagen och högskoleförordningen. Därför gäller exempelvis inte högskoleförordningens tillträdesbestämmelser och regler om disciplinära åtgärder. Deltagaren omfattas inte heller av reglerna om likabehandling av studenter, den obligatoriska personskadeförsäkringen eller rätten till e-postkonto vid universitetet.

Uppdragsutbildning regleras i Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.