Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Effektiv planering av insatser för missbruk

Det här är en kurs som vänder sig till dig som är socialarbetare och intresserad av att få lära dig mer om missbruk och missbruksvård. Syftet med kursen är att ge dig som deltagare bättre kunskap om missbruk som fenomen och hur du i ditt arbete kan använda dig av ASI och andra evidensbaserade tekniker. Kursen är en del i ett forskningsprojekt som fokuserar på att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem.

Om utbildningen

Kursen ger dig verktyg för en bättre användning av ASI (Addiction Severity Index) och andra evidensbaserade tekniker i ditt arbete med klienter. Du får veta mer om det biopsykosociala perspektivet på missbruk och substansberoende, lära dig använda systematisk bedömning, uppföljning och det tekniska stöd som är tillgängligt men som ofta inte nyttjas fullt ut. Ett stöd som kan vara till nytta för såväl dig som handläggare som för dina klienter.

Innehåll och upplägg

Kursen omfattar en termin på kvartsfart och ges i fyra omgångar under åren 2021–2022. Första omgången startar vårterminen 2021. Kursen inleds med fyra dagar vid Umeå universitet i början av februari 2021 och avslutas med tre dagar i juni 2021. Förutom fysiska möten i Umeå sker ett antal träffar via universitetets digitala lärplattform.

Examination sker genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av uppgifter. Godkänd examination ger 7,5 högskolepoäng. Kursen ges också höstterminen 2021, vårterminen 2022, samt höstterminen 2022.

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av klienternas hjälpbehov. Du jobbar antingen som handläggare eller inom den öppna missbruksvården.

Pris

Som en del av ett forskningsprojekt är denna kurs kostnadsfri att gå för dig. Resor och övernattning ingår i kursen. Däremot ingår inte ersättning till din arbetsgivare för din bortovaro, så du måste ha ett godkännande från ansvarig chef innan du anmäler dig.

Övrigt

Samtycke


Eftersom kursen också är en forskningsstudie behöver vi ditt samtycke till att dina erfarenheter kring användandet av ASI samlas in och används i forskningsprojektet. Vid anmälan får du utförlig information om studiens upplägg, syfte, tidsåtgång, din rätt att dra dig ur, rätten att få tillgång till insamlade uppgifter som rör dig samt tillfälle att ställa frågor angående studien. Därefter får du skriva på en samtyckesblankett.


Information om forskningsprojektet


ESTR är ett forskningsprojekt som fokuserar på att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem med hjälp av evidensbaserad kunskap, systematisk uppföljning och IT-stöd.
Läs mer om ESTR

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan till kursen är öppen. Du kommer sedan att få en påminnelse via mejl i god tid för att göra en formell anmälan till kursen.

Anmälan till kursen är öppen under tiden 12/10–30/11

Till intresseanmälan