Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förundersökningsledarutbildning för poliser

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten. Kursen behandlar svensk straffrätt och straffprocessrätt utifrån vad som är relevant för en polisiär förundersökningsledare. Kursen inleds med allmän rättskunskap och behandlar också kriminalteknik och rättsmedicin.

Om utbildningen

Kursen behandlar svensk straffrätt och straffprocessrätt utifrån vad som är relevant för en polisiär förundersökningsledare. Kursen inleds med allmän rättskunskap. I den straffrättsliga delen behandlas straffrättens allmänna läror, straffbestämmelser samt påföljder.

I den straffprocessuella delen behandlas den rättsliga regleringen av förundersökning. Det innebär att kursen behandlar förundersökningens inledande, genomförande och avslutande exempelvis regleringen av straffprocessuella tvångsmedel, men även offentlighet och sekretess. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt den polisiära förundersökningsledarens möjlighet att lägga ned en förundersökning med hänvisning till förundersökningsbegränsningsreglerna.

Innehåll och upplägg

Utbildningen ges på dag- och heltid (100%) under 13 veckor. Kursen ger 19,5 högskolepoäng, och utgår från problembaserat lärande. Undervisningen sker vid ett antal sammankomster. Under sammankomsterna varvas föreläsningar, grupparbeten och seminarier. För grupparbeten och seminarier gäller obligatorisk närvaro, och de ingår som ett led i examinationen. Mellan sammankomsterna förutsätts studenterna arbeta aktivt med inlämningsuppgifter, seminarieuppgifter och självstudier. Kursen startar med en inläsningsvecka av kurslitteratur och avslutas med hemtentamen.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Förkunskaper

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten.

Övrigt

Anmälan sker via det polisiära systemet PUM-A. Kontakta din arbetsgivare.

Vanliga frågor