Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strateger

Det här är en kurs för dig som arbetar inom sjuk- och hälsovården, är legitimerad vårdpersonal, och vill utveckla dina kunskaper kring fysisk aktivitet och hälsa samt förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR). Kursen ger dig en helhetsbild över arbetet med att motivera individer till ökad rörelse och varför ordination av fysisk aktivitet är viktigt. Utbildningens upplägg har anpassats för att du ska kunna läsa och göra examinationer helt digitalt i självvald studietakt

Om utbildningen

Denna kurs är framtagen utifrån evidensbaserad och ledande kurslitteratur, i samarbete med idrottsmedicinare, beteendemedicinare, psykologer, idrottsvetare, hälsostrateger, fysioterapeuter och pedagoger. Kursen utvecklar både din teoretiska och praktiska kompetens inom ämnesområdet fysisk aktivitet och hälsa och bidrar till en ökad förståelse för hur individer kan behandla och förebygga sjukdom med träning och rörelse i olika former. Du ökar din kunskap genom videoinspelade föreläsningar, interaktiva övningar och examinerande flervalsfrågor.

Målgrupp

Denna kurs passar dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och kommer i kontakt med patienter som skulle ha fördelar av ökad fysisk aktivitet för sitt sjukdomstillstånd eller att förebygga sjukdomsrelaterade riskfaktorer såsom övervikt, högt blodtryck och högt blodglukos. Kursen är anpassad till arbetsmetodiken FaR, vilket är en evidensbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården idag och som är ett bra verktyg för långsiktigt hälsoarbete.

Vad utbildningen bidrar med

Ökad kompetens inom fysisk aktivitet för hälsa och sjukdomsprevention bidrar till bättre kunskap och förståelse i det förebyggande hälsoarbetet, förstärker rådgivningen samt kan bidra till att patienten känner ökad motivation till livsstilsförändringen. Denna utbildning har tagits fram i samarbete mellan Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan, Umeå kommun samt Företagarna Umeå, och är en av de mer omfattande digitala kompetensutvecklingsinsatserna som finns tillgängligt utanför svenska universitet idag. Förutom kursintyg och certifikat kan kursdeltagare även erhålla högskolepoäng

Innehåll och upplägg

Kursen belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd riktat till arbetsmetodiken FaR. Inom ramen för kursen teoretiseras sjukdomsvinster av fysisk aktivitet för olika diagnoser, lämpliga och individanpassade träningsmetoder utvärderas, och olika mätmetoder vid testning av fysisk aktivitet analyseras. Vidare behandlas motiverande samtalsteknik för en ökad förståelse kring beteendeförändring och motivation hos individer. Tillsammans med kunskap kring individanpassade träningsmetoder, förståelse för sjukdomstillstånd och träningseffekter, betydelsen av progression och individuell motivation, skapas ett helhetsperspektiv för långsiktigt hälsoarbete.

Studieform

Kursen sker helt på distans via en virtuell lärmiljö för distribution av kursmaterial, föreläsningar, uppgifter samt diskussioner och handledning. Kursen motsvarar en universitetskurs med omfattning 7, 5 hp eller 200 kurstimmar. Omfattning och studietakt bestäms utifrån uppdragsgivarens behov, oftast rekommenderas studietakten 25% vid distansutbildning och kursen tar då cirka 6 månader att genomföra. Vid behov kan enstaka uppgifter förläggas vid campus. Kursen kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Fördjupad information om kursen

Förkunskaper

Kursen ges som uppdragsutbildning och riktar sig mot legitimerad vårdpersonal med möjlighet att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR). Studier och examination omfattas av samma krav som vid reguljär universitetsutbildning, vilket möjliggör akademiska poäng för deltagarna

Pris

8000 SEK exkl moms.

Övrigt

KRAFT står för Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning och är ett digitalt utbildningskoncept som utvecklades med finansiering från Europeiska socialfonden mellan 2015–2017. Deltagare som fullföljer denna kurs erhåller certifiering som KRAFT-strateg, vilken är legitimerad vårdpersonal som tillsammans med patienten tar det strategiska beslutet vid ordinering, utformning och planering av fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och behandling.

Intresserad av kursen?

Välkommen att kontakta Anna Nordström för att diskutera ett upplägg som skulle passa bra för er arbetsplats.

Anna Nordström
Tel: 090-786 67 53

Vanliga frågor