Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundutbildning i handledning av polisaspiranter under praktikutbildning

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten. Kursen ges på uppdrag av polismyndigheten och syftar till att utveckla professionell kompetens att vara handledare av polisaspiranter samt att på ett objektivt sätt kunna bedöma aspiranters lämplighet för yrket.

Om utbildningen

Aspirantutbildningen är en del av grundutbildningen till polis, men skiljer sig från andra delar av utbildningen i det att polisaspiranten är anställd av polismyndigheten under de sex månader som aspirantutbildningen löper. Under denna period är polisstudenten (aspiranten) under handledning av en aspiranthandledare.

Aspiranthandledarens uppgift är i stora drag att handleda polisaspiranten under aspirantutbildningen, ge återkoppling och bedöma uppnådda resultat. Denne upprättar också bedömningsunderlag och bedömer huruvida aspiranten genomfört utbildningen med godkänt resultat och rapporterar detta till aspirantansvarig. För att vara aspiranthandledare krävs det att man genomgått och blivit godkänd på en handledarutbildning enligt nationellt fastställd kursplan.

Innehåll och upplägg

Kursen i handledning av polisaspiranter under praktikutbildning omfattar totalt fem (5) veckor, varav 12 närstudiedagar förlagda till fyra (4) tillfällen samt 13 dagars självstudier. Arbetsformerna under kursen är bland annat temadiskussioner, litteraturseminarium, arbete med loggbok, "backspegel", grupparbeten, rollspel och övningar under handledning.

Förkunskaper

Kursen riktar sig enbart till anställda hos polismyndigheten.

Övrigt

Anmälan sker via det polisiära systemet PUM-A. Kontakta din arbetsgivare.

Vanliga frågor