Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän

Kursen riktar sig till personal på länsstyrelserna som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken i naturskyddade områden och med jakttillsyn. Naturvårdsvakter kan också utses för tillsyn inom artskyddsområden och enligt terrängkörningslagen.

Om utbildningen

Utbildningen ska skapa förutsättningar för att deltagarna ska få de kunskaper och färdigheter som fordras för att kunna arbeta som naturvårdsvakt och eller jakttillsynsman.

Kursen behandlar bland annat yrkesetiska dilemman som en naturvårdsvakt eller jakttillsynsman kan hamna i, juridisk metod, miljölag och jaktlag, avrapportering, praktiska färdigheter vid våldsanvändning samt grundläggande kriminalteknik. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna förutse, identifiera, tillämpa och diskutera dessa områden.

På uppdrag av Länsstyrelsen har Polisutbildningen i Umeå genomfört flera kurser för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän. Det lyckade samarbetet har nu pågått i flera år och kurserna är eftertraktade. Efter avslutad kurs kan man utses till naturvårdsvakt enligt miljöbalken och till jakttillsynsman enligt jaktlagen.

Innehåll och upplägg

Utbildningen ges på dag- och heltid (100%) under fem dagar. Undervisningen består av föreläsningar, självstudier, grupparbete och diskussioner, övningar och färdighetsträning. Självstudier av aktuell lagstiftning, aktuella föreskrifter m.m. ska göras innan kursstart för att få en övergripande bild av det som kursen behandlar. Kursen avslutas med en hemtentamen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris

Avgiften ligger vanligtvis mellan 11 000 SEK – 12 000 SEK exkl moms.

Övrigt

I dagsläget planeras inte någon kurs för år 2020. Vi väntar på en uppdaterad kursplan med beslut från polismyndigheten och länsstyrelsen. Innan det är klart kan vi tyvärr inte sätta något kursdatum.  

Intresseanmälan för eventuella senare kurser sker via mail till sabinha.onnerlov@umu.se

Vanliga frågor