Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän

Kursen riktar sig till personal på länsstyrelserna som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken i naturskyddade områden och med jakttillsyn. Naturvårdsvakter kan också utses för tillsyn inom artskyddsområden och enligt terrängkörningslagen.

Om utbildningen

Utbildningen ska skapa förutsättningar för att deltagarna ska få de kunskaper och färdigheter som fordras för att kunna arbeta som naturvårdsvakt och eller jakttillsynsman.

Kursen behandlar bland annat yrkesetiska dilemman som en naturvårdsvakt eller jakttillsynsman kan hamna i, juridisk metod, miljölag och jaktlag, avrapportering, praktiska färdigheter vid våldsanvändning samt grundläggande kriminalteknik. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna förutse, identifiera, tillämpa och diskutera dessa områden.

På uppdrag av Länsstyrelsen har Polisutbildningen i Umeå genomfört flera kurser för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän. Det lyckade samarbetet har nu pågått i flera år och kurserna är eftertraktade. Efter avslutad kurs kan man utses till naturvårdsvakt enligt miljöbalken och till jakttillsynsman enligt jaktlagen.

Innehåll och upplägg

Utbildningen ges på dag- och heltid (100%) under fem dagar. En av dagarna sker via lärarledda distansstudier. Undervisningen består av föreläsningar, självstudier, grupparbete och diskussioner, övningar och färdighetsträning. Självstudier av aktuell lagstiftning, aktuella föreskrifter m.m. ska göras innan kursstart för att få en övergripande bild av det som kursen behandlar. Efter kursveckan skrivs en hemtentamen som avslut på kursen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris

Avgiften ligger vanligtvis omkring 12 000 SEK exkl. moms. Boende eller andra omkostnader ingår inte i priset.

ÖvrigtVanliga frågor