Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Reumatologisk översiktskurs

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom reumatologisk sjukvård och rehabilitering. Efter genomgången kurs har kursdeltagarna fördjupade teoretiska kunskaper inom reumatologi. Deltagarna har också mött, reflekterat kring och diskuterat aspekter av livet med reumatisk sjukdom. Sammantaget får deltagarna bättre förutsättningar för arbete inom reumatologi.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till personal inom reumatologisk sjukvård och rehabilitering som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet. Arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, dietister, fotterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, ortopedtekniker, psykologer, rehabassistenter, sjuksköterskor, socionomer, undersköterskor och andra som aktivt arbetar med reumatologisk sjukvård, rehabilitering eller forskning kan söka till kursen.

Kursen ger en god teoretisk bas avseende basal immunologi, sjukdomslära, behandling, prognos, omvårdnad och rehabilitering vid olika typer av reumatologiska sjukdomar. Samarbetet i det reumatologiska teamet och patientperspektivet är centrala i kursen, som ges i nära samarbete med Reumatikerförbundet.

Innehåll och upplägg

Kursen är en distansutbildning, delvis nätbaserad, med fyra sammankomster (9-10 undervisningsdagar) med seminarier och föreläsningar. Kursen ger 15 högskolepoäng och går med 25% studietakt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, föreläsningar, seminarier med gruppövningar/case. Mellan sammankomsterna arbetar kursdeltagaren självständigt och i grupp utifrån kurslitteratur och studieuppgifter. Teoretiska föreläsningar kommer att finnas tillgängliga on-line genom lärplattformen. Redovisningar av patientfall är obligatoriska moment.

Kursformen förutsätter tillgång till dator med internetanslutning, kamera, mikrofon och högtalare under blocken. Under samlingarna rekommenderas bärbar dator eller surfplatta för tillgång till lärplattformen.

Kurslitteratur

Reumatologi, Klareskog L med flera. 3:e upplagan, Studentlitteratur AB, 2017. ISBN 9789144115108

Övrig kurslitteratur länkas/läggs ut på läroportalen

Kursinnehåll i korthet

Samling 1 Introduktion

Block 1 Diagnostik och analys

Block 2 Leder och muskler

Samling 2 Reumateamet

Block 3 Inflammatoriska systemsjukdomar

Block 4 Läkemedelsbehandling

Samling 3 Att leva med reumatisk sjukdom

Block 5 Samsjuklighet och prevention

Block 6 Examination

Samling 4 Forskning och utveckling

Examination

Examinationen sker genom en individuell, skriftlig tentamen samt en skriftlig fall-/problembeskrivning som genomförs individuellt eller i samarbete med en annan kursdeltagare.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Sökande ska ha en anställning inom hälso- och sjukvård, universitet, högskola, patientorganisation eller liknande där arbetsuppgifterna innefattar reumatologi. Kursledningen kan anta sökande som saknar grundläggande behörighet till kursen om det senare kravet är uppfyllt. För deltagare utan grundläggande behörighet för högskolestudier utgår inga högskolepoäng, utan endast ett kursintyg. För sökande från patientorganisationer krävs ej formell anställning.

Pris

Pris: 7 500 kr exkl moms som förväntas betalas av deltagarens arbetsgivare.

Övrigt

Kurstillfällen

Denna kurs beräknas gå under 2023. Mer information kommer. 

Kontaktperson

Elin Lindahl

elin.lindahl@umu.se
Tel: 090-786 96 54

Anmälan

-