Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Information till dig som är lärarstudent och gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

De senaste uppdateringarna:

  • 2020-04-29 - Information om grundlärarprogrammet F-3och 4-6
  • 2020-04-09 - Information om förskollärarprogrammet och fritidshem

För dig som läser på grundlärarprogrammen F-3 och 4-6

Riktlinjer

Umeå universitet har tagit fram riktlinjer för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i grundlärarprogrammet-förskoleklass och åk 1-3 samt åk 4-6 under vårterminen 2020. Riktlinjerna gäller utifrån rådande läge av Coronavirus och ansvariga myndigheters rekommendationer. I ett förändrat läge kommer uppdaterad information att läggas ut på denna sida. Det är därför viktigt att du som student tar reda på vad som gäller genom att läsa den information som läggs ut.

Just nu råder extraordinära omständigheter. Av den anledningen kommer VFU att se olika ut för varje enskild student. Hur det kommer att bli är beroende av din situation samt omständigheterna på skolan. Även om din VFU inte blir såsom det var tänkt under normala omständigheter, kan du få många värdefulla erfarenheter från skolpraktiken som bidrar till din uppfyllelse av examensmålen. Universitetet vidtar åtgärder som syftar till att utbildningen ska fortsätta enligt plan och inte fördröjas.

VFU-kurserna ska i den mån det är möjligt fortgå både för dig som just nu genomför din VFU-kurs och för dig som ska påbörja din VFU-kurs senare under vårterminen. Det kan dock finnas flera skäl till att du inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt. Skolor kan behöva stänga. Du eller en nära anhörig till dig kan bli sjuk. Vi har här samlat information om vad som gäller.

Registrering och kontakt

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen, oavsett hur läget ser ut avseende Coronavirusets framfart. Kontakta också din handledare för att uppdatera dig om hur läget ser ut på den aktuella skolan. Målet är att du genomför din VFU utifrån de förutsättningar som verksamheten har att förhålla sig till.

Vid kortvarig eller långvarig frånvaro

Universitet följer de riktlinjer som ges via Folkhälsomyndigheten, dvs de riktlinjer som gäller hela samhället inklusive skolor. Detta innebär att man vid minsta förkylningssymtom stannar hemma, vilket omfattar studenter, anställda och barn som går i skola. Finns bakomliggande sjukdomsbild och medicinska aspekter är det du som student som, vid behov i samråd med sjukvårdsexpertis, tar beslut om att genomföra VFU eller inte. Om du är sjuk, eller behöver stanna hemma är det viktigt att du kontaktar kursansvarig lärare och handledare.

Examination

Om du genomför VFU i sin fulla längd sker examination i vanlig ordning, men trepartssamtal kommer sannolikt att äga rum via Zoom. Vid hög frånvaro görs individuella bedömningar av hur examination av kursen ska gå till. Det är därför viktigt att din handledare dokumenterar närvaro och din utveckling.

Att vikariera som lärare

Enligt gällande VFU-avtal är det inte tillåtet att vikariera som lärare under sin VFU-period. Om du trots detta väljer att vikariera behöver du känna till att du som vikarie är anställd och har ett annat ansvar än du har som VFU-student. Vikariat kommer inte att tillgodoräknas som ersättning för en VFU-kurs. Om du väljer att vikariera måste du därför göra ett studieuppehåll. Mer information om detta finner du genom att läsa här. Under länken finns även information om hur du går tillväga för att återuppta dina studier. För övrigt har du som vikarie rätt till ersättning enligt gällande regler.

Studiemedel

Regeringen har fattat nya beslut om vad som gäller för dig som har studiemedel. CSN har information om detta på sin webbplats.  

Att förflytta VFU

Det är i dagsläget inte aktuellt att skjuta upp den verksamhetsförlagda utbildningen i utbildningsstrukturen eller att flytta om kurser.

 

För dig som läser på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet fritidshem

Riktlinjer

Umeå universitet har tagit fram riktlinjer för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskollärarprogrammet samt grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshemmet under vårterminen 2020. Riktlinjerna gäller utifrån rådande läge av Coronavirus och ansvariga myndigheters rekommendationer. I ett förändrat läge kommer uppdaterad information att läggas ut på denna sida. Det är därför viktigt att du som student håller dig uppdaterad om vad som gäller genom att läsa den information som läggs ut.

Just nu råder extraordinära omständigheter. Av den anledningen kommer VFU att se olika ut för varje enskild student. Hur det kommer att bli är beroende av din situation samt omständigheterna på skolan eller förskolan. Även om din VFU inte blir såsom det var tänkt under normala omständigheter, kan du få många värdefulla erfarenheter från skol- och förskolepraktiken som bidrar till din uppfyllelse av examensmålen. Universitetet vidtar åtgärder som syftar till att utbildningen ska fortsätta enligt plan och inte fördröjas.

VFU-kurserna ska i den mån det är möjligt fortgå både för dig som just nu genomför din VFU-kurs och för dig som ska påbörja din VFU-kurs senare under vårterminen. Det kan dock finnas flera skäl till att du inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt. Skolor och förskolor kan behöva stänga. Du eller en nära anhörig till dig kan bli sjuk. Vi har här samlat information om vad som gäller.

Registrering och kontakt

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen, oavsett hur läget ser ut avseende Coronavirusets framfart. Kontakta också din handledare för att uppdatera dig om hur läget ser ut på den aktuella förskolan/fritidshemmet. Målet är att du genomför din VFU utifrån de förutsättningar som verksamheten har att förhålla sig till.

Vid kortvarig eller långvarig frånvaro

Universitet följer de riktlinjer som ges via Folkhälsomyndigheten, dvs de riktlinjer som gäller hela samhället inklusive förskolor och skolor. Detta innebär att man vid minsta förkylningssymtom stannar hemma, vilket omfattar både anställda och barn som går i förskola, fritidshem och skola. Finns bakomliggande sjukdomsbild och medicinska aspekter är det du som student som, vid behov i samråd med sjukvårdsexpertis, tar beslut om att genomföra VFU. Om du är sjuk, eller behöver stanna hemma är det viktigt att du kontaktar kursansvarig lärare och handledare.

Examination

Om du genomför VFU i sin fulla längd sker examination i vanlig ordning, men trepartssamtal kommer sannolikt att äga rum via Zoom. Om du däremot har varit frånvarande sker examination vid nästkommande VFU-kurs. I ett sådant läge examineras alltså två kurser i en och samma kurs vid ett senare tillfälle. Vid hög frånvaro görs individuella bedömningar av hur examination av kursen ska gå till. Det är därför viktigt att din handledare dokumenterar närvaro och din utveckling.

Att vikariera som lärare

Enligt gällande VFU-avtal är det inte tillåtet att vikariera som lärare under sin VFU-period. Om du trots detta väljer att vikariera behöver du känna till att du som vikarie är anställd och har ett annat ansvar än du har som VFU-student. Vikariat kommer inte att tillgodoräknas som ersättning för en VFU-kurs. Om du väljer att vikariera måste du därför göra ett studieuppehåll. Mer information om detta finner du genom att läsa här. Under länken finns även information om hur du går tillväga för att återuppta dina studier. För övrigt har du som vikarie rätt till ersättning enligt gällande regler.

Studiemedel

Regeringen har fattat nya beslut om vad som gäller för dig som har studiemedel. CSN har information om detta på sin webplats.  

Att förflytta VFU

Det är i dagsläget inte aktuellt att skjuta upp den verksamhetsförlagda utbildningen i utbildningsstrukturen eller att flytta om kurser.

För dig som gör VFU i gymnasieskolor

Från och med onsdagen den 18 mars uppmanar Sveriges regering alla gymnasieskolor, högskolor, yrkeshögskolor och komvux att övergå till distansundervisning.

Vi får många frågor vad som gäller för lärarstudenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolor.

Här har vi sammanställt några frågor och svar:

Vad gör jag nu när jag inte kan genomföra min VFU?

Om du som VFU-student tvingas till frånvaro på grund av coronaviruset ska du dokumentera din frånvaro i ett mejl till VFU-kursansvarig person vid din institution, med kopia till din VFU-handledare. Detta är mycket viktigt då det är din institution som beslutar om avsteg från exempelvis obligatorisk närvaro eller examinationer. Kontakta din VFU-kursansvariga om du vill veta mer om detta. 

Får jag göra VFU:n senare?

Det är i dagsläget inte aktuellt att skjuta upp VFU:n: Det rör sig om så stora volymer av lärarstudenter som berörs, att det blir praktiskt omöjligt. Under rådande samhällkris tvingas vi alla till stora förändringar och inskränkningar på många områden.

Hur ska jag då kunna ta ut min examen och få den viktiga arbetslivserfarenheten som VFU ger?

Om din VFU-skola ger undervisning på distans, kan du delta i förberedandet och genomförandet av distansundervisningen tillsammans med din VFU-handledare.

Om du själv insjuknar, eller måste vara hemma för att vårda någon annan, så får situationen anpassas efter det. Det viktiga är att du håller mailkontakt med din kursansvariga, och tillsammans med din VFU-handledare dokumenterar vad som sker, och vilka lösningar som ni hittar tillsammans.

Får jag behålla min CSN ersättning?

Läs vad som gäller på CSN:s webbsidor (längst ned på sidan under "Frågor och svar").

Slutligen, det är universitetets absoluta intention att lärarstudenterna ska kunna ta sina examina.

Andra frågor om VFU

Vad händer om jag inte får vara på min VFU-plats?

Då ser du till att du ändå registrerar dig på kursen (bland annat för att fortfarande få studiemedel från CSN). 

Kan jag verkligen göra ”vanlig” VFU i dessa tider?

Det här är extraordinära omständigheter. VFU:n kommer att se olika ut för olika studenter, beroende på egen situation och omständigheterna på skolan eller förskolan. Du kommer troligen inte få samma planerade VFU som under normala omständigheter, men du får i bästa fall många värdefulla erfarenheter från skol- och förskoleverksamhet, som bidrar till din uppfyllelse av examensmålen. Därför kan vi för tillfället göra undantag från närvarokrav och obligatoriska moment. Universitetet gör allt vi kan för att utbildningen ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.

Vad gäller för mig som ska ut på min sista VFU?

Universitetet gör allt vi kan för att du ska kunna ta din examen vid utsatt datum. VFU-studenter som går sin sista VFU-kurs VT20 examineras denna termin (VT20) i den utsträckning som det är möjligt.

Om komplettering behövs kommer tillfälle att erbjudas under innevarande år för att du ska kunna slutföra kursen. Individuella lösningar kan komma att upprättas.

Vad gäller angående examination och examensarbete?

Här kan du läsa mer vad som gäller kring examinationsformer och examensarbeten.

Här kan du läsa mer vad som gäller kring anpassade examinationsformer under VFU