Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information till dig som är lärarstudent och gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik

De senaste uppdateringarna:

  • 2020-11-11 - hela texten har uppdaterats

För dig som är lärarstudent eller SYV-student

Kontaktuppgifter

Här nedan finner du kontaktuppgifter till VFU-samordnaren för ditt program:

Petra Westling, petra.westling@umu.se ansvarar för ämneslärare, åk 7-9 samt gymnasiet.

Lars Knutsson, lars.knutsson@umu.se ansvarar för förskollärare samt studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare.

Stina Berglund, stina.berglund@umu.se ansvarar för grundlärare fritidshem, åk F-3 och åk 4-6.

Andreas Näslund, andreas.naslund@umu.se ansvarar för KPU.

Allmänna riktlinjer

Umeå universitet har tagit fram riktlinjer för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik från och med vårterminen 2020. Riktlinjerna gäller utifrån rådande läge av coronavirus och ansvariga myndigheters rekommendationer. I ett förändrat läge kommer uppdaterad information att läggas ut på denna sida. Det är därför viktigt att du som student tar reda på vad som gäller genom att läsa den information som läggs ut.

Universitetets mål är att inte skjuta upp VFU/praktik utan att söka lösningar så att du som student ska kunna genomföra din utbildning enligt studieplanen.

För dig som är student i början eller mitten av din utbildning kan förskjutningar av VFU/praktik-perioden komma att göras. I dessa fall kommer du att få information i god tid innan du påbörjar din VFU/praktik.

För dig som är i slutet av din utbildning kommer VFU/praktik att genomföras så långt som det är möjligt under de förutsättningar som råder. Det kan betyda att du får genomföra delar av din VFU/praktik digitalt eller i mindre grupper beroende på vilka förutsättningar som gäller på den VFU/praktik-plats där du är placerad.  

Registrering och kontakt

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen. Kontakta också din handledare för att uppdatera dig om hur läget ser ut på den aktuella skolan. Målet är att du genomför din VFU/praktik utifrån de förutsättningar som verksamheten har att förhålla sig till.

Vid frånvaro

Universitet följer de riktlinjer som ges via Folkhälsomyndigheten, dvs de riktlinjer som gäller hela samhället inklusive skolor och förskolor. Detta innebär att man vid minsta förkylningssymtom stannar hemma, vilket omfattar studenter, anställda och barn som går i skola. Finns bakomliggande sjukdomsbild och medicinska aspekter är det du som student som, vid behov i samråd med sjukvårdsexpertis, tar beslut om att genomföra VFU/praktik eller inte. Om du är sjuk, eller behöver stanna hemma är det viktigt att du kontaktar kursansvarig lärare och handledare.

Examination

Examination och trepartssamtal under din VFU/praktik kan komma att genomföras digitalt. Vid sådana tillfällen är det viktigt att beakta gällande lagstiftning t.ex. GDPR

Att vikariera som lärare eller förskollärare

Enligt gällande VFU-avtal är det inte tillåtet att vikariera som lärare under sin VFU-period. 

Vanliga frågor och svar gällande VFU och praktik

Vad gör jag vid frånvaro på grund av covid-19?

Du som under VFU/praktik tvingas till frånvaro på grund av covid-19 ska dokumentera din frånvaro i ett mejl till VFU/praktik-kursansvarig lärare vid din institution, med kopia till din VFU/praktik-handledare. Detta är mycket viktigt då det är din institution som beslutar om avsteg från exempelvis obligatorisk närvaro eller examinationer. Kontakta kursansvarig lärare om du vill veta mer om detta. 

Vad händer om jag inte får tillåtelse att vara på min VFU/praktikplats? 

Du registrerar dig på kursen som vanligt (bland annat för att fortfarande få studiemedel från CSN) och meddelar så fort som möjligt din VFU-samordnare vid Lärarhögskolan (se kontaktuppgifter ovan) samt kursansvarig för att finna en lösning.