Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Information till dig som är lärarstudent och gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

(Uppdaterad: 2020-03-26)

För dig som gör VFU i gymnasieskolor

Från och med onsdagen den 18 mars uppmanar Sveriges regering alla gymnasieskolor, högskolor, yrkeshögskolor och komvux att övergå till distansundervisning.

Vi får många frågor vad som gäller för lärarstudenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolor.

Här har vi sammanställt några frågor och svar:

Vad gör jag nu när jag inte kan genomföra min VFU?

Om du som VFU-student tvingas till frånvaro på grund av coronaviruset ska du dokumentera din frånvaro i ett mejl till VFU-kursansvarig person vid din institution, med kopia till din VFU-handledare. Detta är mycket viktigt då det är din institution som beslutar om avsteg från exempelvis obligatorisk närvaro eller examinationer. Kontakta din VFU-kursansvariga om du vill veta mer om detta. 

Får jag göra VFU:n senare?

Det är i dagsläget inte aktuellt att skjuta upp VFU:n: Det rör sig om så stora volymer av lärarstudenter som berörs, att det blir praktiskt omöjligt. Under rådande samhällkris tvingas vi alla till stora förändringar och inskränkningar på många områden.

Hur ska jag då kunna ta ut min examen och få den viktiga arbetslivserfarenheten som VFU ger?

Om din VFU-skola ger undervisning på distans, kan du delta i förberedandet och genomförandet av distansundervisningen tillsammans med din VFU-handledare.

Om du själv insjuknar, eller måste vara hemma för att vårda någon annan, så får situationen anpassas efter det. Det viktiga är att du håller mailkontakt med din kursansvariga, och tillsammans med din VFU-handledare dokumenterar vad som sker, och vilka lösningar som ni hittar tillsammans.

Får jag behålla min CSN ersättning?

Läs vad som gäller på CSN:s webbsidor (längst ned på sidan under "Frågor och svar").

Slutligen, det är universitetets absoluta intention att lärarstudenterna ska kunna ta sina examina.

Andra frågor om VFU

Vad händer om jag inte får vara på min VFU-plats?

Då ser du till att du ändå registrerar dig på kursen (bland annat för att fortfarande få studiemedel från CSN). 

Kan jag verkligen göra ”vanlig” VFU i dessa tider?

Det här är extraordinära omständigheter. VFU:n kommer att se olika ut för olika studenter, beroende på egen situation och omständigheterna på skolan eller förskolan. Du kommer troligen inte få samma planerade VFU som under normala omständigheter, men du får i bästa fall många värdefulla erfarenheter från skol- och förskoleverksamhet, som bidrar till din uppfyllelse av examensmålen. Därför kan vi för tillfället göra undantag från närvarokrav och obligatoriska moment. Universitetet gör allt vi kan för att utbildningen ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.

Vad gäller för mig som ska ut på min sista VFU?

Universitetet gör allt vi kan för att du ska kunna ta din examen vid utsatt datum. VFU-studenter som går sin sista VFU-kurs VT20 examineras denna termin (VT20) i den utsträckning som det är möjligt.

Om komplettering behövs kommer tillfälle att erbjudas under innevarande år för att du ska kunna slutföra kursen. Individuella lösningar kan komma att upprättas.

Vad gäller angående examination och examensarbete?

Här kan du läsa mer vad som gäller kring examinationsformer och examensarbeten.

Här kan du läsa mer vad som gäller kring anpassade examinationsformer under VFU