"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokal ULF-avtal: Umeå kommun

Pågående arbete inom ULF

Umeå kommun ska inom försöksverksamheten ULF utveckla nya samverkande strukturer som kan främja FoU-projekt, som exempelvis miljöer och mötesplatser.  För Umeå kommun innebär praktiknära forskning att forskning tydligt ska kopplas till verksamhetsutveckling. I syfte att skapa mer tillgängliga lärmiljöer har de flesta av högstadieskolorna infört så kallade flexteam. De som arbetar i flexteamet är lärare med lång erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd som ska kunna stödja elever som har behov av stöd, elever med problematisk skolfrånvaro och elever som är särbegåvade. Syftet med FoU-projektet är att forskare i samverkan med pedagoger från högstadieskolornas flexteam kan leda till en mer välgrundad design och utvärdering av hur tillgängliga lärmiljöer kan främja lärandet för elever med funktionsvariationer.

Läs mer: Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan – tillgänglig lärmiljö för alla elever

Kontaktperson

Fredrik Strandgren
fredrik.strandgren@umea.se

Senast uppdaterad: 2023-08-10