"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokalt ULF-avtal: Örnsköldsvik

Pågående arbete inom ULF

I Örnsköldsviks kommun har man två olika FoU-projekt för samverkan inom ULF-avtalet:

Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen

Förutom samverkan med Umeå universitet, baseras utvecklingen av medborgarbildning i kommunen även på en demokrati- och värdegrundssatsning tillsammans med Raoul Wallenberg Academy. Örnsköldsviks skolor har en strategi som utgår från att lärande och utveckling ska ske i ett socialt sammanhang där barn, elever och vuxna lär tillsammans med andra, att kompetensutveckling på alla nivåer ska utgå från forskning och att ett forskningsbaserat arbetssätt ska användas. I FoU-projektet ska de undersöka hur man kan stimulera och utveckla elevernas medborgarbildning på gymnasiets yrkesprogram.

Läs mer om projektet

Fjärrundervisning.

Fjärrundervisning är ett annat FoU-projekt där de ska arbeta för att skolan ska bli mer likvärdig i elevens rätt till undervisning av exempelvis behöriga lärare, undervisning på sitt modersmål, moderna språk och specialpedagogisk verksamhet oberoende av vilken skola de går på.

Läs mer om projektet

Kontaktperson

NN

Avtalsperiod

xx-xx

Senast uppdaterad: 2023-01-12