Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bakgrund och syfte

Bakgrund 

Utbildningsdepartementet gick 2014 ut med möjlighet för lärosäten att ansöka om att delta i en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Uppdraget var att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen – VFU. Lärarhögskolan vid Umeå universitet var ett av 15 lärosäten som ansökte och beviljades medel för att delta under åren 2015-2019.

Från projekt till permanent försöksverksamhet

Då projekttiden löpte ut 2019 valde Lärarhögskolans ledning att förlänga försöksverksamheten med ett år. Ett nytt avtal i form av en överenskommelse upprättades och de förskolor och skolor som deltagit under projekttiden erbjöds ett fortsatt samarbete 2019-2020.                                                                                                    

Inför 2020 beslutade regeringen att fortsätta satsa på övningsskolor och övningsförskolor genom att tillskjuta medel. Lärarhögskolan har därför kunna förlänga försöksverksamheten ytterligare. Överenskommelsen har ersatts av ett nytt tvåårigt tilläggsavtal och alla kommuner som deltagit har valt att fortsätta samarbetet.

Överenskommelse 19/20

Tilläggsavtal 20/22

Bilaga 1 - Seminarieplan

Bilaga 2 - Kontaktorganisation

Bilaga 3 - Uppdragsutbildning för ökad andel utbildade handledare

Bilaga 4 - Uppdragsbeskrivning kontaktperson kommun

Bilaga 5 - Uppdragsbeskrivning kontaktperson universitet

Syfte

Huvudmålet med försöksverksamheten är att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och därmed lärarutbildningen genom att utveckla professions-anknytningen för studenterna (studenternas anknytning till läraryrket).

Förordning (2014:2)  om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor  inom lärar- och förskollärarutbildningar

Spridning av försöksverksamhetens goda exempel

Ett begränsat antal förskolor och skolor inom avtalsområdet för Lärarhögskolan i Umeå ingår i försöksverksamheten. Målsättningen är att genom insatser höja kvaliteten i VFU. Ambitionen är också att på olika sätt dela med sig av erfarenheter till förskolor och skolor utanför försöksverksamheten. Utvecklingen av denna hemsida är ett av dessa forum. Målsättningen ska vara att kunna sprida framgångsrika delar av försöksverksamheten så att alla studenter och handledare får möjlighet att ta del av dem.