"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompetensutveckling för studenter

Professionsseminarier

Studenterna erbjuds under varje VFU att delta i två eller flera professionsseminarier. Seminarierna ska ge studenten praktiska kunskaper och tillämpningar av teoretiska studier. De kommunala kontaktpersonerna ansvarar i allmänhet för planering och genomförande, men någon annan ansvarig kan också utses. Teman för seminarierna bestäms i samråd med kontaktpersonerna på lärarutbildningen.

Här hittar du skolornas och förskolornas professionsseminarierier

När studenten tar över uppdraget som lärare eller förskollärare

Under totalt tre dagar tar studenten över handledarens arbetsuppgifter i syfte att prova på det fulla ansvaret som lärare. Det kallas övertagande. Dessa dagar planerar handledare och student tillsammans och följer sedan upp.

Till student och handledare: studentens övertagande av uppdraget som lärare

Till rektor: Studentens övertagande och handledarens kompetensutveckling

Senast uppdaterad: 2021-04-14