Hoppa direkt till innehållet
printicon

Praktik på SYV-programmet

Här hittar du som är student på studie- och yrkesvägledarprogrammet information om din praktik

Praktikplacering för campusstudenter – grundskola

Lärarutbildningen äger rätten till placering inom vår region
Du kan ansöka om förtur till Umeå enligt universitetets regler

Du kan önska praktikplacering på annan ort än Umeå vilket vi försöker ta hänsyn till. 

Praktikplacering för distansstudenter – grundskola

Du får göra praktik på hemort, förutsatt att:

  • Handledare har formell studie- och yrkesvägledarexamen
  • Praktikplaceringen utförs i rätt verksamhetsområde (grundskola)
  • Inte utförs i tjänst eller med lön

Använd blankett för ansökan 

Tidplan för placeringar

Ansökan om förtur senast 15 april

Önskan om annan ort än Umeå, inom placeringsregionen senast 15 april

Ansökan om placering externt utanför regionen (distansstudenter) 1 september

Bekräftelse på placering

Du ser din placering i Studieplaneringsverktyget där du loggar in med ditt UMU-ID

Målsättningen är att detta publiceras 15 september

Boende- och reseersättningar

Läs mer på hemsidan om ersättningar