Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avslutade doktorandprojekt

Poliser som utbildar poliser: Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling
Tid 1 september 2014 till 14 oktober 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Becoming a construction worker: a study of vocational learning in school and work life
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2014 till 7 april 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid.
Tid 1 september 2012 till 15 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år
Tid 1 september 2012 till 6 oktober 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2012 till 13 juni 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Snälla du! Kan du sätta dig?: om vägledning i förskolan
Tid 1 september 2012 till 21 oktober 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Den kritiska gästen. En professionsstudie om skolkuratorer
Tid 2 augusti 2010 till 29 april 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 4 januari 2010 till 25 september 2015
Typ av projekt Doktorandprojekt
PISA i skolan: hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar
Tid 4 januari 2010 till 21 november 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Drama, hat och vänskap: om ungdomars interaktioner i sociala medier
Tid 4 januari 2010 till 15 december 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skola och medier: Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden
Tid 4 januari 2010 till 21 november 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt