"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inledning

Tisdag 27 oktober kl. 9.30

Att flytta undervisning online
– Effekter och möjligheter

Den snabba utbredningen av Covid-19 pandemin under början av året ledde till att många skolor och universitet snabbt beslutade att flytta undervisningen online. På bara några få dagar byttes lektionssalar mot videokonferenser, och såväl pedagogik som lärandemål fick snabbt justeras för att passa undervisning online. Men vad betyder ett sådant skifte från den fysiska lärmiljön till den digitala? Och vad finns det för forskning inom området? I detta föredrag ger professor Mikael Wiberg en översikt av den forskning som finns kring interaktion över digitala medier, och hur det skiljer sig från interaktion när vi är tillsammans på samma fysiska plats. Han beskriver vidare vad flytten online betyder, vad som blir utmaningar i en sådan förflyttning online, men också vad den digitala lärmiljön möjliggör som kanske rent av skulle varit svårare i den fysiska lärmiljön. Välkommen till ett föredrag om effekterna och relaterade möjligheter när vi flyttar undervisning online!

Mikael Wiberg

är professor i informatik vid Umeå universitet. Under de senaste 20 åren har han bedrivit forskning om vårt framväxande interaktionssamhälle, och på vilket sätt olika sociala sammanhang – från arbete till undervisning, och till våra sociala relationer – kan stödjas med digital teknik.

Essäfrågor
– När ska de användas och hur ska de utformas?

Essäfrågor, eller långsvarsfrågor, har länge varit populära att använda vid kunskapsmätningar i skolan. Rätt utformade kan de användas av lärare för att samla in tillförlitliga och giltiga underlag inför betygssättning. Så hur utformar man en essäfråga och när ska den användas för att bedömningssituationen ska kunna betraktas som ändamålsenlig? I den här föreläsningen går jag igenom riktlinjer för konstruktion av essäfrågor och kopplar dessa till bedömningsteori och till Skolverkets allmänna råd med kommentarer om betyg och betygssättning.

Jonathan Wedman

är meriterad lärare och lektor i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet. Med en förkärlek för provkonstruktion och psykometri är han specialiserad på kunskapsmätningar i en utbildningskontext, såväl inom forskning som inom undervisning.

jonathan.wedman@umu.se

Länk till inledningen:

https://umu.zoom.us/j/67580187734?pwd=U2VCenk4VVlIRlNLVklFR3VEaG8zdz09

Lösenord: KV2020

 

Senast uppdaterad: 2023-01-18