Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 1: Biologi/hållbarhet

Tisdag 27 oktober

kl. 12.30

Den globala utmaningen
– hinner vi anpassa konsumtionen till de planetära gränserna i tid?

Mänskligheten befinner sig nu i slutfasen av sin globala expansion. Vissa planetära gränser har redan kraftigt överskridits, andra ligger nära, till exempel användningen av jordbruksmarker och global klimatpåverkan. De miljöproblem som orsakas av ökande tillväxt kan inte lösas genom tekniker som gör användningen av naturresurserna effektivare, till exempel kretsloppstekniker, så kallad cirkulär ekonomi, eller genmodifiering av grödor, eftersom det ger utrymme för ökande konsumtion. Dessa problem kan enbart lösas genom minskad konsumtion av naturresurser. En hållbar utveckling kräver således att de olika krafter som ökar konsumtionen byts ut mot ekonomiska och andra faktorer som medger snabb konsumtionsminskning. De möjligheter som står till buds, vad gäller anpassningar till så kallade rättvisa miljöutrymmen diskuteras, dels vad Sverige kan åstadkomma globalt och nationellt, samt vad vi som enskilda medborgare bäst kan bidra med. Exempel ges, bland annat från svensk och internationell skogsindustri.

Stig-Olof Holm

är universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. stig-olof.holm@umu.se

kl. 13.15

Arktis, klimatförändring och fosfor som livsviktig global resurs

Ett varmare Arktis kan komma att få stora konsekvenser för det globala klimatet om de stora kolförråd som finns ackumulerade i tundrajordar frigörs. En nyckel till förståelsen av hur arktiska system kan komma att påverkas i framtiden är hur tillgängligheten av näringsämnen förändras i ett varmare klimat. Fosfor (P) har en central roll i detta och är tillsammans med kväve det näringsämne som oftast är tillväxtbegränsande i såväl terrestra som akvatiska ekosystem. Fosfor är också en livsviktig resurs i ett globalt perspektiv. Tillgången på P är en kritisk del i vår livsmedelsproduktion samtidigt som mineralfosfor som används för gödsel är en begränsad resurs. I naturen finns det många källor till fosfor och kanske kan vår forskning i arktiska ekosystem även lära oss något om hur vi bättre kan utnyttja P mer uthålligt i vår livsmedelsproduktion.

Reiner Giesler

är professor i terrester ekologi vid Umeå universitet och Climate Impacts Research Centre vid instutitionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap. Hans forskning är inriktad på biogeokemiska processer i land och vattenmiljöer och hur dessa kan påverkas av klimatförändringar.

reiner.giesler@umu.se

Länk till Pass 1:

https://umu.zoom.us/j/65216341688?pwd=ZEFtYjFqOUdUVHRwNnVicWI4Y3FnQT09 

Lösenord: KV2020