"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 10: Psykologi

Tisdag 27 oktober

kl. 12.30-13.15

”Om klassmentorerna inte får vara kvar slutar jag”
– Slutrapport om lärarnas arbetsmiljö efter införande av klassmentorer

Den Svenska skolan brottas med svårigheter som sjukskrivningar, uppsägningar, rekrytering av lärare och en hög arbetsbelastning. Norrängsskolan i Lycksele (en F-6-skola) löste problematiken genom att rektor och lärare utformade en ny organisation: varje klass skulle ha en klassmentor som följde klassen hela skoldagen. Klassmentorns uppgift var att arbeta med värderingar, trygghet och relationer i klassen vilket skulle ge lärarna tid till det pedagogiska arbetet och egen utveckling som pedagog. Projektet har utvärderats med hjälp av enkäter och fokusgruppsintervjuer under tre år (2017 tom 2019). Dom sammanfattande resultaten tyder på ett lyckat projekt. Avlastning av lärarna, arbetsdelning där klassmentorer tar hand om det psykosociala och lärarna det pedagogiska samt att lärarna var högst delaktiga i hur den nya organisationen skulle se ut är tydliga framgångsfaktorer i skapandet av en bättre arbetsmiljö.

Maria Nordin och Anita Pettersson-Strömbäck

är båda lektorer  i psykologi vid Umeå universitet och studerar bl.a. hur kommunikation, gruppdynamik, ledarskap samt organisatoriska och samhälleliga strukturer påverkar arbetsliv och hälsa.

Länk till Pass 10:

https://umu.zoom.us/j/63640921800?pwd=QTEzNnp2YXJnMXc2dEpwcjY5RXNNdz09

Lösenord: KV2020

Senast uppdaterad: 2020-10-26