Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 12: Biologi/hållbarhet

Tisdag 27 oktober

kl. 14.30

Hur kan vi försörja världens befolkning med mat på ett hållbart sätt?

Vi har under de senaste 50 åren haft en explosionsartad ökning av livsmedelsproduktionen. Det har resulterat i att vi producerar mer energi/person än någonsin tidigare, även om tillgången är ojämn mellan olika länder. Under samma period har stora delar av jordens befolkning förändrat sina livsmedelsval och sin konsumtion vilket ökat klimatpåverkan. Kan vi fortsätta på denna väg eller måste vi tänka om för att kunna försörja en befolkningsmängd på nära 10 miljarder år 2050? Vilka är möjligheterna och utmaningarna för att vi ska få en hållbar livsmedelsförsörjning i framtiden? Det är frågor som kommer att tas upp under föreläsningen.

Caroline Blomquist

är lektor i miljövetenskap vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Hon har huvudsakligen arbetat som lärare på program inom kostvetenskap, lärarutbildning samt miljö- och hälsoskydd och undervisat i ämnen som livsmedelskemi, livsmedelssäkerhet och fysiologi. Hennes forskning har rört bukfetma och hur fettmetabolism och inflammationsuttryck kan påverkas av kost.
caroline.blomquist@umu.se

kl. 15.15

Vårt kärnavfall – vad är planen?

Sverige har som många länder samlat på sig stora mängder kärnavfall, och då främst från cirka 40 års elproduktion genom kärnkraft. På grund av detta hoppas inom dom närmaste åren Svensk Kärnbränslehantering AB att få påbörja byggandet av ett slutförvar för högaktivt avfall. Detta planeras ske i Forsmark enligt KBS-3 metoden, som i sig står som grundmodell för många andra kärnavfallsförvar i andra länder. I detta föredrag kommer vi ta en närmare titt på denna KBS-3 metod, samt vilka frågeställningar forskare i olika länder jobbar med gällande sina framtida slutförvar. Vi kommer även att prata om hur geokemister kan använda så kallade superdatorer för att på molekylnivå simulera hur olika joner och radioaktiva ämnen beter sig vid ett eventuellt läckage. Detta kommer att illustrera hur viktigt det är att vi på förstår den kemi som kan ske i ett slutförvar som ska hålla i 100 000 år.

Michael Holmboe

är geokemist och lektor i oorganisk kemi vid Umeå universitet. I hans forskargrupp studeras olika skiktmineral med teoretiska molekylsimulerings- och experimentella tekniker. Bland annat studeras den bentonitlera som planeras att användas i djupförvar av kärnavfall i Sverige och många andra länder.
michael.holmboe@umu.se

Länk till Pass 12:

https://umu.zoom.us/j/61145451661?pwd=NVY4cTQ4NE1LTTAyVE5uejBaNnpPdz09

Lösenord: KV2020