Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 15: Skolutveckling och forskning i samverkan - hur gör man?

Tisdag 27 oktober

klockan 14.30-16.00

Vad är en stark praktiknära forskningsmiljö och hur skapar man en sådan?

FoU-projekt Umeå kommun

I uppstarten av vårt FoU-projekt Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsvariationer ställer vi oss frågor om den gemensamma miljö vi forskare och lärare är i färd med att bygga. Vi vet en del om vad som krävs för att skapa starka forskningsmiljöer, men vad krävs egentligen för att bygga en stark praktiknära forskningsmiljö? En sådan miljö omfattar både praktik och forskning men tenderar ofta att beskrivas genom framgångsrika projekt. Projekten blir miljön och när projekten tar slut – vad finns kvar? I presentationen reflekterar vi över hur man kan tänka kring hållbara strukturer för en praktiknära forskningsmiljö.

Presentatörer

Umeå kommun: Fredrik Strandgren, Sofia Andersson
Umu: Kim Wickman, Mikaela Nyroos

Forskning och utveckling i långsiktig samverkan – lärdomar och utmaningar för kommun och universitet

FoU-projekt Piteå kommun

Enligt skollagen skall utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Denna presentation redovisar forskning och pågående aktiviteter inom ramen för Piteå kommuns strävanden att tillsammans med Umeå universitet skapa en FoU-miljö praktiknära skolforskning. Den forskning som bedrivs syftar till att skapa en djupare förståelse av de idéer, strategier och dilemman som lärare, rektorer, förvaltningsledning, politiker och forskare från kommun och universitet ställs inför och hanterar i sitt samverkande arbete.

Presentatörer

Piteå kommun: Linda Jansson, Anna Kassfeldt, Kristina Hansson
Umu: Stina Westerlund

Uppföljande diskussion

Hur gör lärare, skolhuvudmän och forskare för att komma igång med praktiknära forskning och skolutveckling? Vad är viktigt att tänka på i en uppstart och hur sker egentligen samverkan? Vilka lärdomar kan dras om uppstartsskedet utifrån redan gjorda erfarenheter? Med utgångspunkt i presentationerna och frågor de väckt diskuteras utmaningar och möjligheter i uppstarter av FoU-projekt i samverkan mellan skolhuvudmän, lärare och forskare och hur man kan göra för att komma vidare.

Moderator: Helena Åhman, Utvecklingspedagog, Skellefteå Kommun

Länk till Pass 15:

https://umu.zoom.us/j/65323533886?pwd=aXBxRWJQdGZrRm1Tak5uUHBwUGdEQT09

Lösenord: KV2020