Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 17: Ekonomisk historia

Tisdag 27 oktober

kl. 14.30-15.15

Östekonomiska byrån. Svensk ekonomisk underrättelseverksamhet under det kalla kriget

I samband med IB-affären 1973 avslöjades en hemlig ekonomisk underrättelseorganisation med kopplingar till den svenska försvarsstaben benämnd Östekonomiska byrån (ÖEB). Byrån som bildadats i ett avtal mellan staten och näringslivet 1959, och som formellt upplöstes 1989, hade sina rötter i andra världskrigets slutskede när näringslivet finansierade utredningar om de krigförande ländernas ekonomiska potential. Under det kalla kriget gick verksamheten alltmer mot information om de framväxande planekonomiernas ekonomiska utveckling och integration. Begränsade delar av statsapparaten och näringslivet fick tillgång till byråns utredningar, vilka leddes av framträdande ekonomer. Föredraget baseras på uppgifter i tidigare hemligstämplade arkiv och vill ge en bild av hur Sverige genom ÖEB kunde nå förstahandsinformation om öststaterna under det kalla kriget. Därtill belyses några centrala aktörer/personer inom försvarsstaben, ÖEB, näringslivet, regeringen och utrikesförvaltningen.    

Hans Jörgensen

är lektor i ekonomisk historia vi Umeå universitet. Undervisningen berör främst internationell ekonomisk historia. I ett pågående forskningsprojektet undersöks Östekonomiska byrån och den svenska ekonomiska underrättelseverksamheten under kalla kriget. hans.jorgensen@umu.se