Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Pass 18: Spanska

Tisdag 27 oktober

14.30-15.15

Muntlig och skriftlig språkfärdighet i spanska som språkval efter åk 9

Föreläsaren kommer att presentera preliminära resultat från en pågående studie där hon undersökt hur testresultat i muntlig och skriftlig produktion hos elever i spanska efter åk 9 relaterar till GERS-skalorna. Eleverna genomförde en muntlig och en skriftlig uppgift, baserad på nationella prov för steg 2. Uppgiften graderas av lärare med god kännedom om 1) de svenska betygskriterierna och 2) kriterierna i GERS skalor.

Berit Aronsson

Länk till Pass 18:

https://umu.zoom.us/j/63795473929?pwd=QWx3VWhiOHVtT1NpMEZ5SGtOYjMzZz09 

Lösenord: KV2020