Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 19: Musik

kl. 14.30

Praktisk musiklära

En presentation av ett projekt som prövats i olika lärarkurser, såväl campus som distans och sträcker sig över två lektioner i helgrupp som inleder och avslutar med studentens eget arbete däremellan. Just ramfaktorn tid är naturligtvis avhängigt vem som skall lära sig och bör vid behov utvidgas. Bakgrunden till den didaktiska strategi som kommer presenteras är ett resultat av mångårig folkmusikalisk kursverksamhet i främst den fria och icke-institutionella musikutbildning som sysselsatt föreläsaren under de senaste 20 åren samt de resultat som presenterats i hans avhandling. Folkmusikalisk utbildning, förbildning och inbillning (2015). Projektet kan i delar eller i sin helhet fungera inom kulturskola eller reguljär musikundervisning vid gymnasium eller grundskola. Avsikten är att studenterna eller eleverna skall varva praktisk och teoretisk kunskap och därigenom tillgodogöra sig kännedom i gehör, satslära, melodik, musikaliska symboler, interpretation, musikhistoria och inte minst erhålla egna didaktiska verktyg.

Thomas von Wachenfeldt