Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Pass2: Fysik

Tisdag 27 oktober

kl. 12.30

O Romeo, Romeo, wherefore art thou quantum?

Like Romeo and Juliet, when two quantum particles meet, their fate becomes intertwined.  In some cases, the particles become entangled, such that measuring a property on one particle will affect the result obtained for the other particle, even though these properties were not defined before we measured them, and even if these particles are far apart.  This puzzled Einstein, who didn't appreciate "spooky action at a distance."

Claude Dion

will present physicists' current understanding of the problem and ponder which of love or quantum mechanics is harder to understand.Faktaruta: Claude Dion is an associate professor at the Department of Physics, Umeå University, and docent in Atomic and Molecular Physics.  He teaches, among others, an advanced course in quantum mechanics, where he tries to get students to appreciate the mysteries of the quantum world. claude.dion@umu.se

kl. 13.15

Norrsken, en koppling mellan jorden och rymden

Man har länge känt till att norrskenet orsakas av elektroner som
kommer ner längs magnetfältlinjerna i polarområdena. Atomer och
molekyler i de övre delarna av atmosfären exciteras till högre
energinivåer, och när de faller tillbaka till grundtillståndet utsänds
det ljus vi ser som norrsken. Men varifrån kommer elektronerna? Var
accelereras de? Och hur överförs energin till norrskenselektronerna
från solvinden? De här frågorna har ännu inte fått sina slutgiltiga
svar, men mark- och satellitbaserade mätningar i kombination med
datorsimuleringar har gett oss en betydligt ökad kunskap i ämnet. I
det här föredraget berättas om norrskenets orsaker, om dess betydelse
för kopplingen mellan jonosfären och magnetosfären, och om norrsken på
andra platser i solsystemet.

Herbert Gunell

är universitetslektor vid Umeå universitet. Hans
forskning handlar om rymdplasmafysik, speciellt kometer, norrsken och
hur solvinden växelverkar med Mars, Venus och jorden. herbert.gunell@umu.se

Länk till Pass 2:

https://umu.zoom.us/j/65868346547?pwd=U1RmS1NqeWxJaDZES08rVm1YTGljQT09 

Lösenord: KV2020