Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 22: Matematik

Onsdag 28 oktober

9.30

Är ”Facebooks algoritm” en algoritm?

För 10 år sedan stötte man sällan på ”algoritmer” i nyheterna och i den allmänna samhällsdebatten, men nuförtiden är det mycket mer vanligt förekommande. Speciellt ”Facebooks algoritm” och dess påstådda effekter på samhället har diskuterats i många olika forum. Det är såklart kul att allmänheten börjat intressera sig för matematik, men vad är det egentligen för algoritmer man pratar om?

Jag kommer att prata om tre av de vanligaste exemplen på algoritmer som brukar nämnas, nämligen matlagningsrecept, additionsalgoritmen, samt ”Facebooks algoritm” och i vilken utsträckning de kan sägas vara algoritmer över huvud taget.

Lars-Daniel Öhman

är docent i matematik vid Umeå universitet. Hans forskning i matematik ligger inom området diskret matematik, men han är även intresserad av gränslandet mellan matematik och filosofi samt matematikdidaktiska frågor.
lars-daniel.ohman@umu.se

kl. 10.15

Vad glor du på? – elevers ögonrörelser och lösningsstrategier

Ögonrörelseutrustning har under de senaste åren blivit tillgängligt som hjälpmedel för att studera matematiklärande i matematikdidaktisk forskning. I ett par studier om matematiska resonemang har ögonrörelser använts för att djupare studera hur elever tar sig an olika typer av matematikuppgifter. Föredraget kommer att presentera och diskutera resultaten från dessa studier, men även beröra hur uppgifters design kan påverka elevers lärande i matematik.

Mathias Norqvist

är lektor på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, samt legitimerad grund- och gymnasielärare i matematik och naturkunskap. Hans forskning handlar för närvarande om matematiska resonemang och hur elever kan utveckla sin resonemangsförmåga.
mathias.norqvist@umu.se

Länk till Pass 22:

https://umu.zoom.us/j/66582214455?pwd=bkR3eElDQVd6M0lNMnJubFc5ak9JQT09

Lösenord: KV2020