Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 30: Internationalisering

Onsdag 28 oktober

9.30

I läroplanerna för grundskolan och gymnasiet betonas det internationella perspektivet som betydelsefull för skolans uppdrag, men vad innebär det rent praktiskt i vår vardag? I en tid då internationella kontakter och kulturell kompetens är av särskild stor vikt, inte minst i arbetet för att åstadkomma en hållbar och rättvis värld, är det naturligt att det internationella perspektivet i undervisningen i skolan är grundläggande och angeläget. På många skolor pågår ett omfattande arbete kring internationalisering bland elever och personal. International Office vill med denna workshop inspirera lärare och skolledare genom att dela med oss av vad som görs på universitetet när det gäller internationalisering och även genom att erbjuda deltagarna att tillsammans med kollegor få tillfälle att reflektera över hur arbetet med internationaliseringen kan se ut i den egna verksamheten.

Helena Gradin och Ingrid Svensson

Helena Gradin arbetar som biträdande enhetschef vid Umeå universitets International Office och har mångårig erfarenhet av internationaliseringsarbete, både på universitetsövergripande nivå och vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. Hon har själv tillbringat ett år som utbytesstudent i Tyskland. Ingrid Svensson arbetar som enhetschef vid  International Office, Umeå universitet. Hon har deltagit som lärare i undervisning om internationalisering på högskolepedagogiska kurser och för högskolepedagogiska utvecklare. Ingrid har tidigare arbetat som lektor och studierektor i statistik och som utbildningsledare vid SLU