Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 34: Kemi: Identifiering och kvantifiering av kemiska föreningar: Hur går det till?

Onsdag 28 oktober

kl. 12.30

Vilka kemiska föreningar finns i provet och hur mycket?

Denna föreläsning handlar om kemisk analys och hur man utför kvantitativa och kvalitativa analyser för att ta reda på vad ett prov innehåller och hur mycket av det man söker som finns i provet. Metodutveckling inom analytisk kemi går oftast ut på att kunna bestämma spårmängder av kemiska föreningar i olika typ av prover. Det kan handla om miljöprover såsom luft, vatten och jord; biologiska prover såsom snäckor och fiskar; kliniska prover såsom urin och blod. I denna föreläsning ges exempel på olika analysmetoder som används för miljöövervakning och utveckling av biosensorer som kan användas för individualisering och övervakning av cytostatika vid behandling av cancerpatienter.

Solomon Tesfalidet

är docent i analytisk kemi vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om utveckling av enkla, snabba, känsliga och noggranna elektrokemiska sensorplattformar för detektion av cytostatika och tungmetaljoner.
solomon.tesalidet@umu.se

Länk till Pass 34:

https://umu.zoom.us/j/61145451661?pwd=NVY4cTQ4NE1LTTAyVE5uejBaNnpPdz09

Lösenord: KV2020