Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 37: Psykologi

Onsdag 28 oktober

kl. 12.30-13.15

Arbetsmiljö och hälsa i förskolan

Att det bullrar mycket i förskolan är väl känt. Men hur mycket buller utsätts personalen för egentligen, och vilken roll spelar ljudmiljön för personalens stress och upplevda arbetsbelastning? Är det barngruppens storlek som är det mest centrala för personalens stressrelaterade hälsa eller finns det andra arbetsmiljöfaktorer som har större betydelse? Under föreläsningen kommer resultat ifrån en rad olika forskningsprojekt inriktade på personalens hälsa i förskolan med fokus på buller- och stressrelaterad ohälsa att presenteras.
Frågor som kommer att tas upp och behandlas är:

  • Hur mycket buller utsätts personalen för och vilken risk finns det för hörselskador?
  • Hur kan man praktiskt arbeta för att minska bullret i förskolan?
  • Vilka stressar mest i förskolan?
  • Vilka arbetsmiljöfaktorer har betydelse för personalens stressrelaterade ohälsa och hur kan man arbeta för att förbättra denna?
  • Vilken roll spelar rektor och ledning för skolans arbetsmiljö?

Fredrik Sjödin

är lektor i organisationspsykologi vid institutionen för psykologi. Fredrik har forskat i över 10 år på förskolans arbetsmiljö och hans forskningsprojekt är ofta interventionsinriktade. Detta innebär att forskarna tillsammans med förskolorna som medverkar i projekten utför olika förändringar på sin förskola för att över tid studera ifall denna förändring har en positiv effekt på arbetsmiljön och hälsan hos personalen. fredrik.sjodin@umu.se

Länk till Pass 37:

https://umu.zoom.us/j/66083362581?pwd=OHkvSWMzR0JYcmNDdlZpc05MRFlpZz09

Lösenord: KV2020