Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Skolutveckling och forskning i samverkan – hur gör man?

Tisdag 27 oktober

Under konferensen erbjuds fem halvtimmespresentationer med inblickar i pågående ULF forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) som drivs i samverkan mellan lärare i regionens kommuner och forskare vid Umeå universitet.

I presentationerna får du en inblick ”från golvet” i vad praktiknära forskning i samverkan kan innebära och erfarenheter av att ingå i olika FoU-projekt delges.  Hur kan lärare/forskare göra för att inleda en ömsesidig samverkan och hur sker den sedan? Vilka möjligheter och utmaningar möter man i arbetet och vilken kunskap utvecklas? I en avslutande diskussion inbjuds till samtal om möjligheter och utmaningar och hur lärare och forskare tillsammans kan göra för att komma vidare i arbetet.     

  • 12.30-14.00 erbjuds tre föreläsningar
    (välj pass 5 om du vill gå på detta)
  • 14.30-16.00 erbjuds två föreläsningar och en uppföljande diskussion (välj pass 15 om du vill gå på detta). Notera att pass 5 och 15 hör ihop men att du förstås kan välja att gå på ett pass eller båda.

De FoU-projekt som presenteras drivs inom ULF försöksverksamhet som syftar till att stärka praktiknära forskning och utveckla långsiktiga modeller för samverkan. Presentationerna vänder sig till dig som är förskollärare, lärare, skolledare eller forskare och är nyfiken på/intresserad av praktiknära forskningsstudier och samverkan mellan lärare och forskare.

Pass 5 Tisdag kl 12.30-14.00

Att hitta varandra och en väg mot kunskap: Ämnes- och forskningssamverkan för utveckling av medborgarbildning på yrkesprogram

FoU-projekt Örnsköldsviks kommun

Projektet omfattar lärare och forskare som tillsammans undersöker hur undervisning i 50 p kurser i historia, naturkunskap, religion och samhällskunskap kan utvecklas för att nå gymnasiets medborgerliga uppdrag. Hur stimulerar man och väcker elevers vilja och förståelse för att vara medborgare? Vad är i det didaktiskt relevant för skolämnena och vilka likheter och skillnader finns ämnena emellan? Vi presenterar projektet där det är idag och vad vi hittills lärt oss, både om samarbetet och kunskapsutveckling. I projektet medverkar elva lärare från Örnsköldsviks gymnasium och fem forskare från Umeå universitet.

Presentatörer

Örnsköldsviks kommun: Katarina Ottander och Eva-Lis Persson
Umu: Eva Knekta, Christina Ottander och Torbjörn Lindmark

Hur vet man behov av kunskap?

FoU-projekt Region 10

I ett arbete som ska vila på symmetrisk och komplementär samverkan, hur vet man då behovet av kunskap? Vem har företräde i att formulera frågor grundade i praktiknära verksamhet? Kan tyst kunskap utgöra grund innan den kommer till uttryck, och hur avgörs dess relevans för praktik såväl som för forskning? Med utgångspunkt i dessa frågor kommer projektets övergripande utformning och några av de första studierna kring fjärrundervisning att presenteras och diskuteras.

Presentatörer

Lärare inom R10: Linda Rudolfsson
Umu: Ola Lindberg, Fanny Pettersson

Undervisning som stödjer elevers problemlösning i matematik

FoU-projekt Vännäs kommun

Projektets övergripande syfte är utveckla undervisning som stödjer elevers lärande om och genom matematisk problemlösning. I detta ingår dels att välja och formulera problem som tränar olika förmågor och har specifika matematiska innehåll, och passar/går att anpassa till alla elever, och dels att utveckla metoder för lärare att stötta elever att utveckla sitt eget tänkande i problemlösningsprocessen. Projektet pågår hösten 2019 – våren 2022. Vi presenterar det pågående samarbetet, utmaningar och lärdomar så långt, samt funderingar inför fortsättningen.

Presentatörer

Vännäs kommun: Inga-Lill Bergström, Patrik Rönnlund, Elin Sjöström, Veronika Tängdén
Umu: Catarina Andersson, Johan Lithner, Björn Palmberg, Torulf Palm, Anna Ida Säfström

Länk till Pass 5:

https://umu.zoom.us/j/65323533886?pwd=aXBxRWJQdGZrRm1Tak5uUHBwUGdEQT09

Lösenord: KV2020