"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 6: The Active Learning Classroom

Tisdag  27 oktober 12:30-14:00  

The Active Learning Classroom (ALC) är en metodik som utvecklats i USA inom högre utbildning för att förändra traditionell undervisning och åstadkomma mer kommunikation, interaktion och samarbete mellan elever/studenter, och i och med detta ett mer aktivt lärande. ALC handlar om pedagogik och metodik, men även om rummets fysiska utformning och materiella och tekniska utrustning: klassrummet är utrustat med runda bord där eleverna samarbetar kring en dator och en skärm, och vanligtvis saknas såväl kateder som ett ”fram” och ”bak” i rummet. Eleverna förväntas arbeta aktivt i grupper och läraren ska ha mer av en handledande roll. I presentationen berättar vi om ett skolutvecklingsprojekt initierat av några lärare på NTI-gymnasiet i Umeå som med skolledningens stöd designade ett ALC-klassrum och började undervisa där. Vi berättar om principerna bakom ALC-konceptet och om erfarenheterna från projektet. Hur påverkades lärares undervisning och planeringsarbete? Hur påverkades elevernas lärande? Vilka lärdomar kan dras?

Maria Rönnlund, Peter Bergström, Åse Tieva, Umeå universitet, Stina Ericson, Magnus Silverdal, Jens Andreasson, lärare NTI gymnasiet Umeå Universitet

Länk till Pass 6:

https://umu.zoom.us/j/61145451661?pwd=NVY4cTQ4NE1LTTAyVE5uejBaNnpPdz09

Lösenord: KV2020

Senast uppdaterad: 2020-10-26