Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pass 7: Geografi

Tisdag 27 oktober

Att tillgängliggöra GIS i undervisning

Geografiska informationssystem, GIS, är en väsentlig del av geografi som ett verktyg för att bearbeta och analysera geografisk information. Undervisning i GIS kan å ena sidan påstås innehålla en del metodologiska och programmässiga trösklar som är mödosamma att ta sig förbi. Å andra sidan sker en snabb utveckling av programvara, samtidigt som tillgängligheten till geodata och GIS-applikationer tilltar, inte minst via smarta mobiltelefoner. Föreläsningen tar upp ett antal interaktiva och lättillgängliga förslag på elevaktiva analyser med hjälp av GIS. Ett underliggande tema är huruvida man ska undervisa i GIS eller undervisa med hjälp av GIS.

Fältstudier och exkursioner inom geografiundervisningen  

Fältstudier och exkursioner är klassiska sätt att både söka och förmedla geografisk kunskap i autentiska förhållanden. Det kan röra sig om att observera, identifiera och analysera händelser och företeelser inom ett geografiskt område. Vad är det som motiverar användandet av dessa undervisningsformer i skolan och hur kan man med rimliga medel och insatser genomföra denna typ av undervisning som sker utanför det konventionella klassrummet? Vilka goda exempel kan vi bygga vidare på när vi ska använda oss av exkursionsinslag inom geografiundervisningen. Vilken potential finns i att genomföra exkursioner virtuellt?

Håkan Appelblad

är universitetslektor i kulturgeografi, och undervisar regelbundet på kurser i geografi, samhällsplanering, befolkningsgeografi och GIS. Håkan är även ämneskoordinator för geografi inom ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet.
hakan.appelblad@umu.se

Länk till Pass 7:

https://umu.zoom.us/j/67760633377?pwd=dDlWUFoxUjRyb0NQcU5BUFMrVXE4UT09

Lösenord: KV2020