Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magister- och masterkurser

Du kan bygga på din examen med kurser som leder fram till magister- eller masterexamen.

Magisterexamen i pedagogisk yrkesverksamhet

Kurserna vänder sig till dig som är lärare, förskollärare, fritidspedagog, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare eller har likvärdig utbildning och kan fördjupa dina kunskaper inom ditt huvudområde och samtidigt få behörighet att söka forskarutbildning. Vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap erbjuds fristående kurser som sammantaget kan leda till Magisterexamen motsvarande 60 högskolepoäng. 

Magisterexamen i estetiska ämnen

Magisterexamen, avancerad nivå i Pedagogisk yrkesverksamhet, 60 hp. Magisterkurserna består av fyra kurser om vardera 15 hp, där ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen.

Magisterkurser i språkdidaktik

Magisterkurser med språkdidaktik som huvudområde är en lämplig påbyggnadsutbildning för verksamma lärare i språk – svenska, svenska som andraspråk, modersmål, engelska och moderna språk – på alla nivåer i utbildningssystemet.