Hoppa direkt till innehållet
printicon

Resultatdialog

Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Resultatdialog i samarbete med ett lärosäte. Syftet med Resultatdialog är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

Årets Resultatdialog ägde rum den 4-5 december på Umeå universitet och rymmer såväl parallella sessioner som föredrag och debatt i plenum.

Datum: 4-5 december

Plats: Umeå universitet

Tack till alla som deltog och bidrog!

Kontaktperson:
Carina Rönnqvist

Konferensen arrangeras i samarbete med: