Hoppa direkt till innehållet
printicon

Snabbspåret för nyanlända

Snabbspåret för lärare och förskollärare syftar till att nyanlända med examen och erfarenhet som lärare eller förskollärare ska få den kompletterande utbildning de behöver för att snabbare kunna etablera sig som legitimerade lärare och förskollärare i Sverige.

Vid Umeå universitet startade tredje omgången av Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare i höst 1 oktober. Utbildningen sträcker sig fram till 5 april 2019.

Första gången utbildningen anordnades var våren 2017. I de två första omgångarna har ca 40 personer deltagit vid varje omgång.

Individuell kartläggning

Snabbspåret riktar sig till nyanlända lärare och förskollärare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, har mycket goda kunskaper i arabiska och en utländsk lärarutbildning.

Under utbildningens gång görs en kartläggning av varje deltagares utbildning och yrkeserfarenhet som lärare för att kunna komma fram hur en individuell komplettering efter Snabbspåret kan se ut. Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Om utbildningen

Utbildningen är 26 veckor lång och ges på både svenska och arabiska. Under utbildningen varvas teoretiska studier med APL (arbetsplatsförlagd lärande) vid skola eller förskola. Matchning av handledare, skolor och förskolor görs i samråd mellan huvudman och lärosäte. Arbetsförmedlingen anvisar deltagarna till utbildningen. På sidan om utbildningen fortsätter deltagarna med sina studier i svenska.

Distansutbildning

Utbildningen ges på distans pga. det stora geografiska område som vårt universitet ansvarar för. Den distansbaserade teoridelen (deltagarna kommer en gång i månaden till Umeå för undervisning under resterande veckor sker undervisning på distans via Lärcentra på hemorten) kombineras med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och studier i svenska, även detta på deltagarnas hemort. Detta upplägg gör att även kan deltagare som bor längre bort från Umeå kan antas till utbildningen.

Varvar teori och praktik

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare är en bra möjlighet för deltagare att lära känna den svenska skolan i teori och praktik och för skolor att lära känna utländska lärare som efter viss komplettering kan arbeta som behöriga lärare i Sverige.

Snabbspåret i Sverige

Snabbspåret är en satsning i samverkan mellan sex lärosäten, arbetsmarknadens parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen samt Arbetsförmedlingen.

Stockholms universitet är det lärosäte som har det nationella samordningsansvaret. Övriga medverkande lärosäten är Göteborgs universitet, Malmö universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Umeå universitet. Lärosätena har gemensamt utvecklat uppdragsutbildningen - med fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, lärarens arbete samt didaktik och lärande.

Nyheter om snabbspåret

Här samlar vi de senaste nyheterna om utbildningen
De tar en snabbare väg till skolans värld
De tar en snabbare väg till skolans värld

God stämning vid avslutningen för årets studenter som gått Snabbspåret för lärare och förskollärare.

Kontaktinformation