Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

AD-A, metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro
Tid 16 januari 2019 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ryggkirurgi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nordic Nature Health Hub
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cancerforskning
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på oral mikroflora och karies hos barn och ungdomar
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Forskningsämne: Vårdvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Levermetastaser
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nerv- och ryggmärgsskador
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Njurcancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skelettmetastaserande prostatacancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sömnapné vid kirurgi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Testiscancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urinblåsecancer
Forskningsämne: Cancer och onkologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förberedd för strålbehandling – interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar
Forskningsämne: Vårdvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evidensbaserad kirurgi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur agerar föreningsaktiva ungdomar tillsammans för att påverka ungas alkoholkonsumtion?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför ökar antalet höftfrakturer?
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan mental hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Radiusfraktur
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke
Tid 6 november 2017 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aegis
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
ISIpedia: Uppslagsverk med sektorsövergripande klimatkonsekvensanalyser
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4North
Forskningsämne: Medicinsk teknik
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prevention av ny karies med lactobaciller
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 1 maj 2017 till 1 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forensisk tolkning av postmortal lungvikt
Tid 1 april 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
HyPo: Preoperativ hypovolemi, hjärtsvikt och vätskebehandling vid allmänkirurgi.
Forskningsämne: Klinisk medicin
Tid 31 januari 2017 till 31 maj 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekterna av muskelspolstyrning i sensomotorisk inlärning
Tid 2 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt