MIMS fellowship för klinisk forskning - Utlysning 2024

MIMS Clinical Research Fellowships ger kliniker i början av sin karriär möjlighet att utveckla ett forskningsprogram inom det breda området infektionsmedicin i samarbete med en grundforskare.

MIMS är den svenska EMBL-noden och en del av det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin. MIMS Clinical Fellowships finansieras genom anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Kempestiftelserna. MIMS stöds av Vetenskapsrådet och Umeå universitet.  

Vad finansieringen ger   

 1. Garanterad forskningstid motsvarande 50% under 2 år vid forskarens institution som betalas av MIMS (upp till 1,2 miljoner kronor).
 2. Lön för en postdoktoral forskare under två år och tillhörande forskningskostnader.
 3. Möjlighet att samarbeta med en grundforskare vid MIMS eller i det nordiska EMBL-partnerskapet, som i sin tur kan dela med sig av sin expertis inom områden som metabolomik, kemisk biologi, genterapi, strukturbiologi, bildbehandling, bioinformatik, epidemiologi, medicinsk statistik, maskininlärning, cellgenomik och molekylärbiologi.
 4. Underlättad tillgång till forskningsinfrastrukturer vid Umeå och Nordiska EMBL genom samarbete.
 5. Regelbundna nätverks-, utbildnings- och mentorskapsaktiviteter bland en blomstrande grupp av Clinical Fellows och gruppledare vid kurser, symposier och konferenser.

Framgångsrika sökande bör: 

 • Har en stark bakgrund inom forskning.
 • Har en bra projektidé inom det breda området infektionsmedicin.
 • Ha en läkarexamen och en doktorsexamen och vara aktiv som kliniker.
 • Vara tidigt i sin forskarkarriär*.
 • Arbeta i en stark forskningsmiljö, i Sverige, vanligtvis vid ett universitetssjukhus.
 • Presentera ett starkt case för hur samarbete med forskare vid MIMS eller nordiska EMBL-noder kan ge mervärde till deras arbete.
 • Vara villiga att bidra till MIMS-aktiviteter, såsom symposier och konferenser.  

*Tidigare år har stipendier tilldelats kliniker upp till sju år efter doktorsexamen och/eller MD, beroende på vilket som inträffade sist, men dessa siffror är endast vägledande. Stipendier kommer att tilldelas för att maximera karriärpåverkan. 
 
Samarbete inom forskning  

MIMS och det nordiska EMBL-partnerskapet erbjuder många möjligheter till samarbete med prekliniska forskare i vårt nätverk. Sökande uppmanas att kontakta gruppledarna direkt eller be MIMS-kontoret om hjälp på nora.lehotai@umu.se . Skicka oss en kort sammanfattning av dina forskningsplaner i god tid före sista ansökningsdag så hjälper vi dig gärna att hitta potentiella samarbetspartners.   

Bedömning  

En oberoende expertpanel kommer att utvärdera förslagen utifrån hur väl de uppfyller villkoren för finansiering. Processen kan innebära att sökande på slutlistan kallas till intervju. Utvärderingskriterierna kommer att omfatta (1) den sökandes och projektets forskningsexcellens, (2) finaniseringens inverkan på den sökandes förmåga att utveckla en karriär i gränssnittet mellan forskning och klinisk praxis, och (3) hur mycket det föreslagna arbetet kommer att dra nytta av att vara en del av det nordiska EMBL-partnerskapet genom samarbete och nätverkande. 
 
Ansökningsförfarande  

Ansökan ska lämnas in på engelska och som en enda kombinerad PDF-fil innehållande följande: 
Meritförteckning med uppgifter om eventuella andra bidrag och akademiska och kliniska meriter (2 sidor). 
En publikationslista. Lyft fram upp till fem fackgranskade publikationer och förklara deras relevans och ditt bidrag med högst tre meningar. 
Ett motivationsbrev som förklarar hur din ansökan uppfyller de olika villkoren för finansiering (1 sida). 
En beskrivning av den föreslagna forskningen (upp till 5 sidor), inklusive titel, sammanfattning och nyckelord. Det ska finnas avsnitt som ger vetenskaplig bakgrund, specifika mål, eventuella preliminära data och en forskningsplan. Inkludera uttalanden som förklarar genomförbarhet, klinisk relevans och potentialla samarbetsaspekter eller länkar till MIMS- och nordisk EMBL-forskning. 
Stödbrev från eventuella samarbetspartners, inklusive forskare vid Nordiska EMBL. 
Kopior av intyg för PhD/MD-examen och licens för att utöva läkaryrket. 
Eftersom detta är ett personligt fellowship behöver vi också namn och kontaktuppgifter till upp till tre referenser. 
 

Ansökan ska skickas via e-post till crfmims@umu.se senast måndagen den 23 september 2024. 

Senast uppdaterad: 2024-06-18 Sidansvarig: Nora Lehotai

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från