"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-21

"Om jag tror att du kan, så kan du" – ett samtal om lärande

NYHET Varför lär vi oss saker ibland – och ibland inte? Hur går egentligen det mänskliga lärandet till? Forskarna Bert Jonsson, Elisabet Nihlfors och Tor Söderström möts i ett samtal om hjärnan, inlärningsstrategier, förväntan, reflektion och huruvida ett optimerat lärande verkligen är optimalt.

Tre forskare som ur olika aspekter studerat lärandet, dess förutsättningar och de processer som involveras möts i ett samtal som bland annat handlar om:• Den mänskliga hjärnan: Byggd för att vi ska kunna lära. Idag kan vi till och med se hur lärandet går till med hjälp av hjärnavbildning.• Förväntan: "Om jag tror att du kan, så kan du"• Inlärningsstrategier: Varför är de minst effektiva de vanligaste?• Feedback: Rätt uppmuntran och stimulans får oss att uppnå bättre resultat.• Att optimera lärandet: Är det verkligen optimalt?
• Den goda dialogen: Ge tid för dialog och reflektion!

Hör Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, Bert Jonsson, universitetslektor i psykologi, Tor Söderström, professor i pedagogik och föreståndare för Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Samtalsledare Anette Olofsson, enheten för kommunikation och internationella relationer.

Lyssna på Aktum online!

Redaktör: Anette Olofsson