"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-05

Hallå där Marielle Lindberg!

NYHET Innovationskontoret har en ny affärsutvecklare med fokus på att stötta utvecklingen av idéer och forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap.

Text: Anna Lundström

Marielle Lindberg är ny affärsutvecklare hos Innovationskontoret. Vi ställer sex nyfikna frågor för att få veta mer om satsningen på humaniora och samhällsvetenskap.

Vad jobbar du med i rollen som affärsutvecklare?

– Jag stöttar universitetets forskare, anställda och studenter som vill undersöka möjligheten att omvandla idéer och forskningsresultat till nytta utanför universitetets väggar. Rent praktiskt innebär det att jag tillsammans med idébäraren undersöker om idén är genomförbar, hållbar ur ett längre perspektiv och om tjänsten eller produkten är önskvärd hos potentiella mottagare.

Vad innebär ditt fokus på idéer inom humaniora och samhällsvetenskap?

– Innovationskontoret satsar på att stärka samarbetet med och inom universitetets humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter, för att kunna ge fler idébärare stöd. Mitt uttalade fokus är en del av den satsningen.

Vill du berätta mer om din bakgrund och tidigare erfarenheter?

– Sedan 2009 har jag arbetat med utvecklingsfrågor inom näringslivet och funnits med och stöttat företag i deras tillväxtresor. Jag har även både arbetat statligt och som företagare och känner till många av de utmaningar och möjligheter som kan dyka upp längs vägen. Utöver mitt intresse för utveckling är jag en passionerad manusförfattare och har flera bokalster i huvudet som förhoppningsvis får liv när tid ges. I grunden är jag utbildad lärare här vid Umeå universitet och har även arbetat som lärare inom Umeå kommun innan jag tog anställning inom tjänstesektorn.

Ser du någon gemensam nämnare för idéer inom humaniora och samhällsvetenskap?

– Generellt så upplever jag att dessa idéer kan bidra till att lösa utmaningar i samhället som många gånger är av social karaktär. Begreppet sociala innovationer nämns också oftare idag än förr. Sedan ska det sägas att vi som affärsutvecklare möter något färre projekt från humaniora och samhällsvetenskap. Eftersom vi har metoder och verktyg som kan stötta även sådana idéer skulle det vara roligt att kunna bidra till en ändring i ökad riktning.

Vad motiveras du av i ditt arbete?

– Av att möta och lyssna till alla dessa kloka och underfundiga människor. Inom akademin sprudlar det av idéer som bara väntar på att realiseras. Alla ser inte dagens ljus, men många har stor potential. Skillnaden kan vara att ha ett bollplank längs vägen för att till exempel verifiera att det finns ett behov av det projektet syftar till att leverera. Utifrån förutsättningarna gör jag sedan vad jag kan för att inom Innovationskontorets ramar stötta projekten längs utvecklingsresan.

Händer det något intressant för dig närmaste tiden?

– Absolut! Jag är i full gång med att planera in besök hos olika institutioner. Syftet är att presentera mitt relativt nya ansikte och lägga örat mot rälsen. Jag är intresserad av att höra mer om vilka behov som finns inom idéutveckling och hur vi kan bidra från Innovationskontorets håll.

Har du en idé eller vill veta mer?

Kontakta gärna Marielle Lindberg, affärsutvecklare med inriktning mot idéer från humaniora och samhällsvetenskap:

E-post

Mobilnummer: 070–508 87 84