"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-16

Harald Gaski får CeSam:s vetenskapliga pris 2015

NYHET Årets vetenskapliga pris som utdelas av Centrum för samisk forskning/Vaartoe, Umeå universitet, går i år till Harald Gaski, førsteamanuensis vid Institutt for kultur og litteratur, UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø.

Harald Gaski (f. 1955) har sedan tidigt 1980-tal varit ledande och drivande inom samisk forskning, både ämnesmässigt och teoretiskt, inte minst inom urfolksmetodologi och urfolksestetik. Gaski har byggt upp ämnet samisk litteratur vid UiT Norges arktiske universitet och är en framträdande profil internationellt inom fältet. Han har en omfattande vetenskaplig produktion, både nationellt och internationellt, som visar på en mångfasetterad och bred kompetens.

Han har varit central i etablerandet av den akademiske skriftserien Sámi academica och för den populärvetenskapliga tidskriften Sámis. Hans stora intresse för och insatser för att lyfta fram och stärka det samiska språkets ställning är mycket betydelsefulla. Gaski sitter dessutom i redaktionskommittén för tidskriften AlterNative, en peer-review tidskrift rörande urfolk som utges från Nya Zealand.

Gaskis breda vetenskapliga kompetens, hans omfattande engagemang i urfolksfrågor generellt och inom forskning och hans betydelse för samisk språkutveckling gör honom till en värdig mottagare av Vaartoe/CeSam:s vetenskapliga pris.

Läs mer

Redaktör: Per Melander