Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 03 jun, 2021

Höstterminens start på Umeå universitet sker som planerat

NYHET Folkhälsomyndigheten har tagit bort sin rekommendation om att högre utbildning ska ske på distans. Samtidigt kommer det fortsatt i höst vara viktigt att hålla avstånd, träffas i mindre grupper och inte blanda grupper. Den plan som universitetet beslutade i april med stegvis återgång till campus under höstterminen lämpar sig därför bra och gäller fortsatt.

Text: Anna Lawrence

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 och i det ingår att universitet och högskolor åter igen kan bedriva undervisning på plats. Det här är en positiv nyhet som sänder signaler om att pandemin går åt rätt håll.

Samtidigt meddelar Folkhälsomyndigheten att det fortfarande under sommaren och höstterminen kommer vara viktigt att hålla avstånd och träffas i mindre grupper. Universitet har därför fått besked om att återgången till campusbaserad undervisning måste ske successivt och med hänsyn till den lokala smittspridningen och vaccinationstäckningen lokalt.

Rektor Hans Adolfsson säger att Umeå universitet uppskattar möjligheten att undervisa på plats, men att hälsa och säkerhet måste gå först.

– Det nya beslutet visar att myndigheterna förstår hur samhällsviktig lärosätenas verksamhet är. Som universitet vill vi inget hellre än att se våra campus fyllas med studenter igen. Samtidigt värnar vi våra studenter och medarbetares hälsa. Därför kommer vi att välkomna alla våra studenter tillbaka till universitetets lokaler först när den lokala smittspridningen och vaccinationstäckningen tillåter det, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

I april beslutade Umeå universitet om en gradvis återgång till campus under höstterminen som börjar med att nybörjarstudenter på utbildningsprogram ges möjlighet till undervisning på plats, medan övriga studenter fortsätter med digital undervisning fram till den 29 september.

Det här upplägget överensstämmer väl med vad som framgått av information från Folkhälsomyndigheten och Utbildningsdepartementet och därför fattas inget nytt beslut i nuläget. En ny bedömning om höstterminens undervisning och övriga bestämmelser för vistelse på campus, evenemang och liknande kommer att göras under andra halvan av augusti.

Hur den gradvisa återgången till campus ska ske är inte klart än och det finns ännu inget beslut om hur undervisningen kommer se ut efter den 29 september.

Konsekvenser för dig som är student

Som student innebär det här att du fortfarande behöver planera för att kunna vara på din studieort under höstterminen och att du behöver vara beredd att snabbt ställa om din utbildningsform efter vad rådande läge tillåter och vad dina lärare anser är möjligt.

Studenter på Umeå universitets sommarkurser kan räkna med fortsatt digital undervisning i den utsträckning som har planerats. Inga förändringar sker utifrån Folkhälsomyndighetens nya besked.

Läs mer om hur höstens undervisning och åtgärder på campus ser ut

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter om universitetets information eller hantering av pandemin är du välkommen att kontakta Krisledningsgruppen på corona@umu.se. Om du har frågor om dina studier, vänligen kontakta din lärare eller din institution. Du kommer att få mer information när dina lärare har planerat.