"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-10

Jan Rydbergpriset med miljöfokus till Umeåavhandling

NYHET Bodil Hökfors, teknisk doktor som forskar på återvinningsprocesser vid Umeå universitet och också är knuten till utvecklingsarbete inom Cementa AB, prisas för sin avhandling med Jan Rydberg Award av Chalmers Competence Recycling Centre.

– Det känns väldigt roligt och hedrande att min avhandling uppmärksammas. Det är representanter från både industrin och akademin som läst avhandlingen och avgjort pristagare, vilket verkligen speglar avhandlingen och dess syfte, säger Bodil Hökfors.

Bodil Hökfors utförde sitt doktorandarbete vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet och disputerade i mars 2014. Avhandlingen som heter Phase chemistry in process models for cement clinker and lime production är ett databaserat simuleringsverktyg som ska göra cement- och kalktillverkning mer miljösmart samtidigt som kvaliteten behålls.

Studierna har utförts i nära samarbete med cement- och kalkindustrin och nu har även återvinningsindustrin sett nyttan med det utvecklade verktyget.

– Det känns verkligen som att allt arbete jag lagt ned kommer till nytta, säger Bodil Hökfors.

Juryns motivering:

Ett gediget arbete som ger industrin ett kraftfullt verktyg för att simulera den komplicerade cementtillverkningsprocessen med termodynamiska beräkningar där befintliga databaser har utökats med data för ämnen i mindre koncentrationer (Mg, K, Na, S, P, Cl, F, Zn, Ti). Detta är ämnen som introduceras i cementen när nya bränslen och nya råvaror används. Arbetet har en stor återvinningsaspekt kopplat till användande av askor och slagg i cementtillverkningen vilket sparar andra råvaror och CO2-utsläpp minskar.”

Om priset:

Chalmers Competence Recycling Centre vill genom Jan Rydbergpriset uppmuntra och uppmärksamma viktiga insatser som gjorts i Sverige inom forskning och innovation relaterad till återvinning och cirkulär materialanvändning.
Competence Recycling Centre

Mer läsning:

Pressmeddelande om Bodil Hökfors avhandling vid Umeå universitet

Artikel om Bodil Hökfors på Cementas hemsida

Redaktör: Ingrid Söderbergh