"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-09

Kognitionsvetenskap håller hög kvalitet

NYHET Umeå universitets kandidatprogram i kognitionsvetenskap håller hög kvalitet. Det visar en ny utvärdering från Högskoleverket.

– Vi har arbetat väldigt målmedvetet med kvalitetsfrågor på utbildning och det är roligt att se att det nu gett fina resultat, säger Michael Gruber, studierektor vid institutionen för psykologi.

Högskoleverket har i denna omgång utvärderat fyra kandidatprogram och ett masterprogram inom kognitionsvetenskap vid fyra lärosäten. Av dessa får ett kandidat- och ett masterprogram omdömet mycket hög kvalitet. Tre kandidatprogram, däribland Umeå universitets, håller hög kvalitet.
– Våra studenter och lärare har gjort sig väl förtjänta av det goda betyget. Samtidigt är omdömet också en viktig kvalitetsstämpel för dem som tänkt påbörja utbildningen – en stämpel som visar att de har gjort rätt val, berättar Michael Gruber.

Kognitionsvetenskap är ett ämne som knyter ihop datavetenskap, filosofi, lingvistik, neurovetenskap och psykologi. På det nu utvärderade kandidatprogrammet får studenterna lära sig mer om olika aspekter av kognition, såsom perception, minne, inlärning, språk, tänkande och problemlösning.

Efter avklarad examen finns möjligheter till arbete inom olika områden som rör människa och teknik. Det kan till exempel handla om användbarhet och design, trafiksäkerhet, utformning av gränssnitt, reklam och andra former av informationshantering. Utbildningen ger också behörighet för studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildning.

De resultat som Högskoleverket nu presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Under åren 2011-2014 kommer Högskoleverket att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6000 utbildningar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Michael Gruber, studierektor vid institutionen för psykologiTelefon: 090-786 78 35
E-postadress: michael.gruber@psy.umu.se

Redaktör: Karin Wikman