"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-12

Ny bok: En av staten godkänd historia

NYHET I Sverige fanns en statlig förhandsgranskning av läromedel mellan 1938 och 1991. I en ny bok ges ny kunskap om konsekvenserna av denna förhandsgranskning för skolans historieämne. Författare är Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Dessa laddade diskussioner påverkar också i sig själva synen på det förflutna och förändringarna är tydliga om dagens historieläromedel jämförs med de läroböcker som användes i 1940-talets skola.

I En av staten godkänd historia undersöks samhällelig förhandling om historia genom det nyckelhål som den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel utgjorde. Dynamiken i åsiktsförskjutningarna angående vilken historia som var viktig framträder tydligt i just läromedelsgranskningen och de sakkunniga granskarna både hämmade och drev på läromedelsutvecklingen.

Studien visar hur diskussioner om historieläromedel på ett särskilt sätt bidrar till vår kunskap om hur historien förändras i relation till nya uppfattningar om vad i det förflutna som är viktigt att minnas och ge historisk mening.

Kontakt:

Henrik Åström Elmersjö henrik.astrom.elmersjo@umu.se, tel. 090-786 68 16

Läs mer på nordicacademicpress.com

Redaktör: Per Melander