Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 27 jun, 2019

Presstips från Umeå universitet - sommaren 2019

NYHET Börjar det bli sommartorka på redaktionen? Här kommer en rejäl lista i två delar med sommartips till dig som journalist. Den första delen innehåller tips om spännande forskning som bedrivs vid universitetets institutioner och enheter. Den andra delen är en lista med intressanta seminarier från Almedalen 2019, där forskare och lärare vid Umeå universitet medverkar.

Alla forskare nedan är inte specifikt vidtalade om att medverka i medierna i sommar, de flesta har också semester, så vi lämnar inga garantier. Men många av forskarna är ledande inom sina områden, de är medievana och blir glada för uppmärksamhet.

Ett år av stopp för genmodifierade grödor
Den 25 juli är det ett år sedan professor Stefan Janssons CRISPR-kålplantor plötsligt blev olagliga efter EU-domstolens beslut. (CRISPR är den teknik som kallas gensax och som kan användas för genmodifiering av grödor). Vad har hänt sedan dess?

Kontaktperson: Stefan Jansson, professor vid Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet. Han är en van debattör vad gäller genmodifierade grödor och har helt säkert något att berätta.

Rädda bin och andra pollinatörer

De senaste larmrapporterna om insekternas nedgång på jorden har knappast undgått någon. Det pågår nu flera räddningsaktioner runt om i världen – både ideellt och kommersiellt, till exempel genom försäljning av insektshotell och speciella fröpåsar. Vid Umeå universitet uppmärksammas krisläget med uppstart av ny forskning kring insekter i Norrland och i sommar genomförs även informationsaktioner för allmänheten.

Umeå universitet gör fältkurs på Grönland

Universitetslektor Jonatan Klaminder, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap leder en fältkurs för studenter på Grönland i slutet av juli och början av augusti.

Studenter till Abisko i sommar

12 studenter kommer att vara på CIRC forskningsstation i Abisko under sommaren. Biträdande universitetslektor David Seekell, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, är koordinator i projektet.

Rekordvarmt i Abisko

I vår har det varit rekordvarmt i Abisko och enligt forskaren Keith Larson förändras klimatet snabbt. Det kan möjligen finnas forskningsresultat från det medborgarforskningsprojekt om växtlighet som de bedriver i Abisko, se artikel nedan. Oavsett har de alltid intressanta saker på gång den här tiden på året.

Vi tipsar även om ett höstsymposium som  kommer att genomföras i Abisko den 11-13 september. Det är ett bra tillfälle att träffa och intervjua klimatforskare.

Den biologiska mångfalden är hotad

Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, är invald i flera organisationer som arbetar för ökad kunskap om biologisk mångfald, och kan med säkerhet uttala sig om hot mot den biologiska mångfalden och lösningarna.

Hur kulturpolitik kan bidra till social inkludering
Christine Hudson har precis avslutat ett projekt om Umeå som kulturhuvudstad 2014, och det har kommit en hel del publikationer ur det. Här är beskrivning av projektet som bidrar till ökad förståelse för hur kulturpolitik kan bidra till social inkludering och hur medskapande hanteras i policy och praktik.

Så rekryteras toppkandidater till högerextrema partier
Péteris Timofejevs, lektor i statsvetenskap, är med i ett jättespännande projekt om högerradikala partiers ungdomsförbund. Hur rekryterar partierna nya toppkandidater? Finns demokratiska processer inom partierna? Med mera…

Klimatet kräver att vi tänker nytt
Annika Nordlund, lektor i psykologi, studerar klimatet, resandet och hur vi måste tänka kring det framöver.

Se upp för fästingar och TBE i sommar
Det är inte så många människor som gillar virus. Anna Överby Wernstedt vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet är möjligen ett undantag. Hon har framgångsrikt antagit utmaningen att beskriva hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.

Var försiktig i värmen
Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, leder forskning främst med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar, hälsoeffekter av extremt väder och klimatförändring samt metoder för hälsokonsekvensanalyser. Han har expertuppdrag för svenska och internationella organ på det miljömedicinska området.

Klimatförändringarna gör allt fler sjuka
Hjärt-kärlsjukdom, luftvägssjukdom, infektionssjukdomar och psykisk ohälsa är exempel på några av de hälsoproblem som har samband med klimatförändringen i Europa. Maria Nilsson är docent och forskar inom området klimatförändringar och hälsa. Hon medverkar i internationella projekt som studerar dessa frågor globalt.

Sola med måtta, risk för malignt melanom
Malignt melanom (MM) är en av de snabbast ökande cancerformerna i världen. Människor över 40 års ålder drabbas i högre grad. Sjukdomen är allvarlig med dödlig utgång om den inte behandlas i tid, och därför är en tidig diagnos avgörande för prognosen. Marcus Schmitt-Egenolf, hudläkare och professor vid Umeå universitet bedriver forskning på området.

Aktas för rök från grill och vedeldning
Anna Oudin forskar på sambandet mellan psykisk ohälsa och luftföroreningar. Forskningen berör luftföroreningars hälsoeffekter på hjärnan, till exempel kognition och psykisk ohälsa.

Ta det lugnt i sommartrafiken
Ulf Björnstig, senior professor i kirurgi vid Umeå universitet är nestor inom området katastrofmedicin. Han kan det mesta vad gäller skadepanoraman vid trafikolyckor, olycksstatistik vid akutmottagningar, cykelhjälmars betydelse, vajerräcken på större vägar, med mera.

Se upp med sorkspillningen i sommarstugan
Clas Ahlm, överläkare och professor vid Umeå universitet är expert på infektionssjukdomar och i synnerhet sorkfeber. Som namnet antyder sprids sjukdomen av sork, ofta till människor som kommer i kontakt med sorkspillning, exempelvis bland veden i sommarstugan. Sorkfeber är en blödarfeber orsakat av Puumala-virus som bland anat påverkar njurarna. I sin forskning studerar Clas Ahlm studerar bland annat de sjukdomsmekanismer som orsakar de kliniska symtomen.

 

Umeå universitet i Almedalen 2019

Almedalsveckan är en av Sveriges största politiska mötesplatser. Från Umeå universitet delar ett antal forskare och lärare med sig av sina kunskaper vid olika arrangemang.

Många ämnen diskuteras årligen under Almedalsveckan, som i år äger rum 30 juni–7 juli. Umeå universitet arrangerar inga egna event eller programpunkter under årets Almedalsvecka, men ett stort antal lärare och forskare kommer att vara på plats och medverka som experter och paneldeltagare i olika sammanhang. Under årets Almedalsvecka handlar det om ämnen som internet, hedersnormer, social innovation, skolledare, kärnavfall, lärarutbildning, cancer, sjukförsäkring, med mera.

Nedanstående lista ger en fingervisning om vad som Umeå universitet på olika sätt har anknytning till. Följ länkarna i respektive rubrik för att läsa mer om programpunkterna.

How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future?
Medverkande från Umeå universitet: Katrine Riklund, prorektor
Dag och tid: 1/7, kl. 11.00 – 12.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Arrangör: Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers

Experimentet som revolutionerade världen – i år fyller internet 30 år
Medverkande från Umeå universitet: Elza Dunkels, Internet- och pedagogikforskare.
Dag och tid: 1/7 12.10 – 12.50
Plats: Mellangatan 7
Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska Handelskammaren

Patientmedverkan i myndighetssammanhang – ett spel för galleriet eller patientmakt på riktigt?
Medverkande från Umeå universitet: Roger Henriksson, professor
Dag och tid: 1/7 14.00 – 15.00
Plats: Specksrum 7
Arrangör: Roche AB, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Hur bryter vi att pojkar fostras till män med hedersnormer?
Medverkande från Umeå universitet: Devin Rexvid, forskare hedersrelaterat förtryck och våld
Dag och tid: 1/7 14.15 – 15.00
Plats: Hamnplan, H204

Arrangör: Polismyndigheten

Halvtid i regeringens strategi för social innovation
Arrangör: Mötesplats Social Innovation, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholm universitet, Jönköping University, Malmö universitet
Dag och tid: 2/7 08.00 – 09.00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?
Arrangör: Uppsala Universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet
Dag och tid: 2/7 09.30 – 10.30
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Skolledares redskap för lärares samarbete
Arrangör: Rektorsprogrammet
Medverkande från Umeå universitet: Ulf Leo, Moderator, Centrum för skolledarutveckling
Dag och tid: 2/7 09.50 – 10.20
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Forskning och social innovation – hur kan det skapa mer samhällsnytta?
Arrangör: Mötesplats Social Innovation, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholm universitet, Jönköping university, Malmö universitet
Dag och tid: 2/7 10.00 – 11.00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Hur skapas ett hållbart skolledarskap?
Arrangör: Rektorsprogrammet
Medverkande från Umeå universitet: Ulf Leo, Bitr. utbildningschef, Centrum för skolledarutveckling
Dag och tid: 2/7 11.10 – 11.40
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Vad tänker de unga om kärnavfallet – och vad vill de veta?
Arrangör: Kärnavfallsrådet
Medverkande från Umeå universitet:  Erik Nilsson, medicinsk strålningsfysik; Torbjörn Näsmark, medicinsk strålningsfysik
Dag och tid: 2/7 12.00 – 13.00
Plats: Holmen, Österdahls brygga

Så mycket hälsovinst innebär ett uteblivet gymnasieavhopp?
Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet
Medverkande från Umeå universitet: Anneli Ivarsson, professor
Dag och tid: 2/7 13.45 – 14.30
Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen

Eight strong claims about successful school leadership
Arrangör: Rektorsprogrammet
Medverkande från Umeå universitet: Helene Ärlestig, Moderator, Centrum för skolledarutveckling
Dag och tid: 2/7 15.00 – 16.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Allt fler drabbas av och överlever en cancerdiagnos. Men vad händer sedan?
Arrangör: Bräcke diakoni
Medverkande från Umeå universitet: Roger Henriksson, professor i onkologi
Dag och tid: 3/7 13.00 – 15.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

En ny lärarutbildning, igen? Men hur ska den se ut?
Arrangör: SUHF
Medverkande från Umeå universitet: Hans Adolfsson, rektor
Dag och tid: 3/7 15.00 – 16.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Över 80 och förfördelad - är det ingen som bryr sig om äldres läkemedel?
Arrangör: Bristol-Myers Squibb, Pfizer, SPF Seniorerna
Medverkande från Umeå universitet: Yngve Gustafson, professor i geriatrik
Dag och tid: 3/7 15.30 – 16.30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Hur reparerar vi sjukförsäkringen?
Arrangör: LO-Landsorganisationen i Sverige
Medverkande från Umeå universitet: Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap
Dag och tid: 3/7 16.00 – 17.00
Plats: Cramérgatan 2, Antons

Blir vattenkraften miljövänlig nu?
Arrangör: Naturskyddsföreningen
Medverkande från Umeå universitet: Åsa Widén, forskare
Dag och tid: 4/7 10.00 – 10.45
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Styrmedel och effektivitet - vad ger långsiktiga och hållbara effekter i transportsektorn?
Arrangör: SPBI
Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor i energisystem, nationalekonomi
Dag och tid: 4/7 10.15 – 11.30
Plats: Hästgatan 2

Varför används inte biobanksprov oftare för att förbättra folkhälsan?
Arrangör: Uppsala universitet
Medverkande från Umeå universitet: Beatrice Melin, professor
Dag och tid: 4/7 11.00 – 12.00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Till hela programmet för Almedalsveckan 2019


För mer information, kontakta gärna:

Umeå universitets presstjänst
Telefon: 090-786 50 89
E-post: press@umu.se