"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-10

Professor Sujata Patel besöker Sociologiska institutionen och Umeå universitet

NYHET Sujata Patel, professor i sociologi vid University of Hyderabad, Indien, kommer att tillbringa en vecka som gästforskare vid Sociologiska institutionen i Umeå, 17-22 november. Sujata Patels gästforskarvistelse är bland annat en del i institutionens internationaliseringssatsning.

Sujata Patel är en internationellt etablerad sociolog och samhällsvetare med bred kompetens. Hennes forskningsintressen spänner över områden som modernitetsteorier, samhällsvetenskapernas historia, urban studies, sociala rörelser, genusformering, politisk sociologi samt klass- och kastperspektiv.

Hon är också en erfaren lärare med stort engagemang för pedagogiska frågor, såväl i konkreta undervisningssituationer som i relation till organisatoriska utmaningar på universitetsnivå.

Bland hennes många publikationer återfinns ett tiotal böcker och mer än 60 artiklar. Därtill är hon för närvarande redaktör för tre olika bokserier utgivna av SAGE, Routledge respektive Oxford University Press, och har bland annat varit vice-president för Internationella Sociologförbundet (ISA).

Under sin vistelse i Umeå kommer Sujata Patel bland annat att medverka som gästlärare på den fakultetsgemensamma doktorandkursen ”Social Science in Context”. Sujata kommer även att ge en öppen föreläsning med titeln "Doing Global Social Science: Issues, Problems and Challenges". Därtill kommer hon att träffa ett antal personer och grupper på institutions-, fakultets- och universitetsnivå, däribland ordföranden för Nordiska Centret i Indien, för att diskutera möjliga framtida undervisnings- och forskningssamarbeten.

– Genom Sujatas besök hoppas vi kunna inleda ett samarbete i framtiden mellan forskare från Umeå universitet, bland annat från Sociologiska institutionen, samt forskare från motsvarande avdelningar på University of Hyderabad, säger Rupali Bhalerao, projektledare och ordförande för Nordiska centret i Indien.

Inbjudan har gjorts möjlig genom ett samarbete mellan Sociologiska institutionen, Postkoloniala feministiska seminariet vid UCGS, Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Umeå universitets nya lärosätessatsning på Indien.

För mer information om projektet:
http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning//umea-universitet-fordjupar-samarbetet-med-indien.cid239385

Social Science in Context - a PhD course
7,5 credit  points, 50%, autumn term 2014 (weeks 45-03)

Öppen föreläsning 19 november:
Doing Global Social Science: Issues, Problems and Challenges

Nordiska Centret i Indien