Hoppa direkt till innehållet
printicon
Publicerad: 08 okt, 2019

Punktum-medel till projekt för studenters skrivutveckling

NYHET Ett nära samarbete mellan Pedagogiska institutionen och Studieverkstaden har beviljats Punktum-medel 2020.

Monika Diehl, lektor vid Pedagogiska institutionen och huvudsökande för projektet, svarar på tre frågor om projektet och ansökningsprocessen.

Grattis till era Punktum-medel – kan du kortfattat beskriva projektet som medlen ska finansiera?

Tack! Vi har under många år uppmärksammat (lärar)studenters bristande förmåga att uttrycka sig i skrift. Studenternas skrivutveckling behöver stöttas och lärarna behöver metoder att inom det egna ämnet, och befintliga resurser, utföra detta arbete. Vårt projekt innebär ett nära samarbete mellan Pedagogiska institutionen och Studieverkstaden, och fokus läggs på de utbildningsvetenskapliga kurserna vid lärarutbildningen. Tillsammans med involverade lärare vill vi arbeta fram en progressionsmodell avseende skrivutvecklande kursinslag. Initialt fokuserar projektet på Umeå universitets lärarprogram, men målet är att utarbeta en modell som fungerar även för andra utbildningar.

Ambitionen är att lärare och studenter på sikt har en gemensam vokabulär, och därmed förståelse, för skrivutvecklande återkoppling på studenters arbeten.

Hur upplevde ni ansökningsprocessen?

Vi upplevde uppdelningen i två steg som positiv. Denna innebär att man först kort och kärnfullt kan beskriva sin projektidé för att sedan, om man går vidare, kunna utveckla den i en fullständig ansökan. Momentet där vi fick göra en muntlig presentation inför panelen var bra, men hade tidsmässigt gärna kunnat utökas en aning.

Vad vill ni ge för råd till den som funderar på att söka Punktum-medel under 2020?

Vi tror att alla som söker Punktum-medel brinner för sin sak och verkligen har goda och genomtänkta idéer. Så, det handlar om att, med god förankring i teori och praktik, ge uttryck för sitt engagemang och så noga som bara möjligt precisera ett tänkt och rimligt tillvägagångssätt.